Vaardigheidssjablonen

Updated by Leigh Hutchens

Vaardigheidssjablonen maken

Het maken van een vaardigheidssjablonen kan handig zijn om snel een groep vaardigheden aan één persoon te koppelen. Bijvoorbeeld, misschien heeft uw keukenpersoneel altijd voedselveiligheidstraining nodig en moeten ze Spaans spreken. Door een template op te zetten kunt u deze vaardigheden gemakkelijker toevoegen.

Om een nieuw skilltemplate te maken:

  1. Ga naar Accountinstellingen > Vaardigheidssjablonen.
  2. Klik op Toevoegen.
  3. Geef uw vaardigheidssjablonen een naam:
  1. Koppel zoveel vaardigheden als van toepassing zijn op die functie.
  2. Klik op Toevoegen.

Nu kunt u, wanneer u vaardigheden aan een werknemer wilt koppelen, de template gebruiken in plaats van de vaardigheden individueel toe te voegen.

  1. Ga naar Personen > Persoonsgegevens > Vaardigheden.
  2. Klik op het vaardigheidssjablonen dat u heeft opgezet:

Dus nu, wanneer u het eerder opgezette Keukenpersoneel template selecteert, worden Spaans en Voedselveiligheid automatisch toegevoegd en hoeft u ze niet handmatig toe te voegen.


How did we do?