Veelgestelde vragen over stoten

Updated 6 days ago by Leigh Hutchens

V: Als een taak tegelijkertijd met een dienst begint, is er dan slechts één stoot nodig voor zowel de dienst als de taak?

A: Als een taak en een ploeg tegelijkertijd beginnen, heb je maar één stoot nodig, maar je moet wel op de taak inslaan. Anders zal de stoot in de ploeg zijn en moet u een tweede keer inslaan voor de taak.

V: Wat gebeurt er als een taak tegelijkertijd met een dienst wordt beëindigd? Is er maar één stoot nodig om de taak te voltooien en te verschuiven?

A: Wanneer je een taak uitschakelt, stopt dit automatisch ook je punch tijdens de dienst en moet je opnieuw in de moederploeg inslaan om je normale werk voort te zetten.

Als een dienst eindigt met een taak, heeft u slechts één klap nodig om zowel de taak als de dienst te beëindigen.

Wordt de stootinformatie ook bijgewerkt als u een ploegsoort bijwerkt?

A: Wanneer een verschuivingstype wordt bijgewerkt met een kostenplaats en/of project, zal de bijwerking ook worden weerspiegeld in de ponsen vanaf het tijdstip waarop de bijwerking werd uitgevoerd. Dit geldt ook voor historische verschuivingen als die in het datumbereik zijn geselecteerd.

Klik hier voor meer informatie over het configureren van overeenkomstsjablonen voor deze stroom.


How did we do?