Attest veelgestelde vragen

Updated by Daniel Sjögren

V: Hoe krijg ik een duidelijk overzicht dat alle klokacties zijn goedgekeurd?

A: Het is handig om een filter te maken op Niet-goedgekeurde klokacties om er zeker van te zijn dat er niets wordt gemist. Zodra alles is goedgekeurd in de periode, verschijnt er een groene cirkel rond de foto van de gebruiker. De goedkeuringsstatus per unit is te vinden onder Tijd.

V: Moet een districtmanager nog steeds naar elke unit gaan om de tijden van lokale managers goed te keuren?

A: Niet als de units zich in hetzelfde district bevinden! Een geweldig nieuw voordeel van de Quinyx-structuur is dat de districtmanager het rooster voor het hele district kan bekijken. De districtmanager kan vervolgens een filter maken dat alleen de lokale managers bevat en kan gemakkelijk hun tijden beheren en goedkeuren in één weergave.

V: Kan een manager met een lagere roltoewijzing de klokacties van een manager met een hogere roltoewijzing goedkeuren?

A: Ja. Zolang de rol van de manager schrijftoegang heeft tot Goedkeuren, kan hij/zij de klokacties van een andere manager goedkeuren. Roltoewijzingen worden hier niet in overweging genomen.

V: Is het mogelijk om meerdere klokacties tegelijk goed te keuren?

A: Ja, het is mogelijk om klokacties in bulk te attesteren. In de planningsweergave, klik op de "drie puntjes" op de werknemersfoto en selecteer vervolgens Alles attesteren.

V: Is het mogelijk om de volgorde van attesteren te veranderen, zodat managers eerder attesteren dan medewerkers?

A: Het attestatieproces in Quinyx houdt over het algemeen in dat de medewerker eerst zijn uren attesteert, gevolgd door een manager. Het systeem biedt echter ruimte voor flexibiliteit, afhankelijk van je interne processen. In Tijdinstellingen kun je het attestatieproces zo instellen dat managers ook voor de medewerkers kunnen attesteren. Als je dit doet, wordt het vakje voor het attesteren van de medewerker echter ook aangevinkt als een manager besluit om voor een medewerker te attesteren.

Lees meer hierover in de documentatie Uren attesteren.


How did we do?