Beoordelen voortgang van taken

Updated by Leigh Hutchens

U kunt een snelle samenvatting krijgen van de voortgang van taken vanaf de kaarten op het dashboard.

Klik op de taak voor meer details.

Tip! U kunt de oorspronkelijke taak bekijken door View details te selecteren.

Filteren op status

Bijvoorbeeld, toon mij alle ontvangers (bijv. winkels) die deze taak hebben voltooid.

Inzoomen op de organisatorische hiërarchie

Navigeer door de hiërarchie om gedetailleerdere informatie over voltooiing te zien.

Zoeken

Zoek naar een specifieke winkel of groep.

Exporteer uitsplitsing

U kunt ook de uitsplitsing exporteren naar Excel om er buiten het Frontline Portal mee te werken.

Snelle acties

Uploads: Bekijk alle uploads gemaakt door winkels/groepen.

Goedkeuringen: Als u een goedkeurder bent voor deze taak, kunt u hier ook feedback geven.

Herinnering verzenden: Stuur een herinneringsmail.

Chat: Begin een gesprek met ontvangers over de taak.

Taak annuleren: Als een bepaalde winkel/groep deze taak niet hoeft te voltooien, kunt u deze alleen voor hen annuleren.


How did we do?