Time Trackers, praktijkvoorbeelden

Updated 1 week ago by Daniel Sjögren

Verdiende vakantie, afhankelijk van de duur van het dienstverband

Werknemers verdienen 0,068493 vakantiedagen per dienstdag als ze minder dan 3 jaar in dienst zijn.

Vanaf 3 jaar verdienen ze 0,082191 dagen per dag dat ze werken.

 • Een tijdregistratie met de naam Vakantiedagen wordt gemaakt onder Instellingen → Tabellen → Tijdregistratie. Een Time Tracker wordt aangemaakt onder het tabblad Time Trackers in het overeenkomstsjabloon voor de betreffende medewerker, met de volgende instellingen:
 • Opbouwbestuurder : elke verjaardag van de arbeidsdatum (ervan uitgaande dat de werknemer gedurende de gehele arbeidsperiode ten minste één actieve overeenkomst heeft)
 • Factor level regulator : jaren sinds het begin van het dienstverband
  • Factorniveau 0, correctiefactor 0,068493
  • Factorniveau 3, correctiefactor 0,082191

Deze Tijdregistratie gaat tellen op 0,068493 per dag waarvoor de overeenkomst actief is totdat de diensttijd groter is dan 3, waarna de factor begint te tellen op 0,082191 per dag waarvoor de overeenkomst actief is. Als het aantal verdiende dagen moet worden beïnvloed door het tewerkstellingsniveau, bijvoorbeeld als een werknemer die voor 50% deeltijds werkt de helft van het aantal vakantiedagen moet verdienen, moet u de opbouwfactor vermenigvuldigen met de werkgelegenheidsgraad aanvinken.

Maandelijks saldo wordt elke maand gereset

 • Gekoppeld aan een tijdregistratie voor Flextime
 • Accrual driver - Elke maand na de opgegeven datum in het startjaar van de overeenkomst
 • Operator - Stel in op een nieuwe waarde - 0
 • Opbouwfactor - 0

Voeg nieuwe vakantiedagen en overgedragen spaardagen toe

 • Tijdregistratie moet zijn ingesteld op Saldo vanaf: Volgende keer, onder Tabellen
 • Accrual driver: elk jaar na een gespecificeerde datum in het startjaar van de overeenkomst
 • Gespecificeerde datum: 01-01 (1 januari)
 • Operator: Stel in op nieuwe waarde
 • Blijf bij: 5
 • Factor level regulator Jaren sinds het begin van het dienstverband
 • Factorniveau = 0, correctiefactor = 25
 • Haal het vinkje weg bij Aanpassingsfactor vermenigvuldigen met waarde van de waardeaanpasser

25 nieuwe vakantiedagen op 1 januari, 5 jaar sparen tot 5 dagen.

Stel de tijdregistratie onder Tabellen als volgt in:

Maak een periodized Time Tracker met de standaard aftrekvolgorde = eerst het huidige jaar, dan het oudste .

Deze optie periodiek verdeelt het saldo per jaar, de standaardvolgorde geeft aan hoeveel dagen er opgenomen moeten worden. In het voorbeeld worden eerst de vakantiedagen van het jaar gewist, gevolgd door het oudste jaar.

Maak 3 Time Tracker-associaties in een overeenkomstsjabloon

25 nieuwe dagen per jaar
Overdracht tot 5 dagen
Opgeslagen vakantie na 5 jaar resetten

Feestdag, aftrek voor zaterdag

Een waardeaanpasser maakt het mogelijk om het vakantiesaldo voor elke vakantie en met een optie voor zaterdagen te verlagen, ook al is er voor deze dag geen salarisuitkomst.

Dit voorbeeld komt het meest voor in Finland.

 • Time Tracker - Selecteer welke Time Tracker moet worden bijgewerkt
 • Toerekeningschauffeur - Selecteer Elke vakantieverloftoevoeging
 • Operator - Selecteer Toevoegen
 • Opbouwfactor - Selecteer 1 of -1, afhankelijk van of u het saldo wilt verhogen of verlagen
 • Schakel het selectievakje Verkleinen voor zaterdag in

Deze toerekeningsinsteller wijkt af van anderen doordat deze alleen wordt toegepast als deze is gekoppeld aan de hoofdovereenkomst , en dat hij kijkt naar opgenomen vakantie ongeacht de overeenkomst waaraan de vakantie is gekoppeld .

De opbouw chauffeur Elke vakantiedag

De opbouwbestuurder "Elke vakantieverlofdag" kan bepalen welke dag (en) tijdens het verlof de waarde van Time Tracker moeten beïnvloeden. Deze functie wordt voornamelijk in Denemarken gebruikt.

Het is mogelijk om in te stellen of zaterdagen de waarde van de tijdregistratie moeten verlagen, ongeacht of er op zaterdag wordt gewerkt of niet.

U kunt echter ook selecteren op welke dagen de tijdregistratie-waarde NIET mag worden verlaagd, ongeacht of er ploegendiensten plaatsvinden op een zaterdag, door het vakje Niet opbouwen op de volgende dagtellingen aan te vinken en dag (en) aan te vinken. Deze instelling is alleen beschikbaar voor de waarde-insteller Elke vakantiedag.

In het voorbeeld zijn de instellingen zo gedefinieerd dat dagen met nummer 6 en 7 de waarde van Time Tracker niet verhogen. Dit betekent dat als een vakantieperiode is ingesteld op één week en begint op woensdag, de waarde wordt aangepast voor de eerste 5 dagen (woensdag t / m zondag), maar niet de laatste 2 dagen (maandag, dinsdag). Als de vrije tijd in het bovenstaande voorbeeld 3 weken was, zou het ook op woensdag en zondag (maar niet op maandag, dinsdag) worden berekend voor week 2 en 3.

De toerekeningschauffeur gebruikt dezelfde dagnummeringslogica als de reden voor verlof. Als het verlof is ingesteld om alleen roosterdagen te berekenen, wordt op basis hiervan ook de opbouw van de dagnummering van de chauffeur berekend.

"Nederlandse vakantie" configuratie

Time Tracker "Nederlandse vakantie"

We hebben veel verbeteringen en updates gedaan aan de mogelijkheden om Quinyx te configureren met betrekking tot wettelijke en niet-wettelijke vakantie-uren voor Nederland.

Er is zoveel informatie dat we hebben besloten om een nieuw artikel te maken alleen voor die configuratie en logica. U kunt dat artikel hier vinden. here.


How did we do?