Time Trackers, praktijkvoorbeelden

Updated 6 months ago by Leigh Hutchens

Time Trackers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van uw behoeften.

Verdiende vakantie, afhankelijk van de duur van het dienstverband

Werknemers verdienen 0,068493 vakantiedagen per gewerkte dag als ze korter dan 3 jaar in dienst zijn.

Vanaf 3 jaar verdienen ze 0,082191 dagen per tewerkstellingsdag.

Allereerst wordt er een Time Tracker met de naam Vakantie aangemaakt onder Accountinstellingen > Overeenkomsten > Time Trackers .

Ten tweede wordt op het overeenkomstsjabloon van de betreffende medewerker onder Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Tijdregistratie een Tijdregistratie aangemaakt met de volgende instellingen:

 • Opbouwdriver : Elke verjaardag van de tewerkstellingsdatum (ervan uitgaande dat de werknemer gedurende de gehele tewerkstellingsperiode minimaal één actieve overeenkomst heeft).
 • Factorniveauregulator : jaren sinds het begin van het dienstverband.
  • Factorniveau 0, aanpassingsfactor 0,068493
  • Factorniveau 3, aanpassingsfactor 0,082191

Deze Time Tracker begint te tellen op 0,068493 per dag waarvoor de overeenkomst actief is totdat de diensttijd groter is dan 3, waarna de factor wordt opgeteld bij 0,082191 per dag waarvoor de overeenkomst actief is. Als het aantal verdiende dagen moet worden beïnvloed door het werkgelegenheidsniveau, bijvoorbeeld als een werknemer die voor 50% in deeltijd werkt, de helft van het aantal vakantiedagen moet verdienen, moet u Opbouwfactor vermenigvuldigen met arbeidsparticipatie aanvinken.

Flextime-saldo elke maand opnieuw ingesteld

 • Gekoppeld aan een Time Tracker voor Flextime.
 • Opbouw driver : Elke maand na de aangegeven datum in het startjaar van de overeenkomst.
 • Operator : Instellen op nieuwe waarde - 0
 • Opbouwfactor : 0

Voeg nieuwe vakantiedagen en overgeboekte dagen toe

 • Tijdregistratie moet worden ingesteld op Balans vanaf : Volgende instantie onder Tabellen
 • Accrual driver : Elk jaar na de gespecificeerde datum in het startjaar van de overeenkomst
 • Gespecificeerde datum : 01-01 (1 januari)
 • Operator : Instellen op nieuwe waarde
 • Blijf tot : 5
 • Factorniveauregulator : jaren sinds het begin van het dienstverband
 • Factorniveau = 0, aanpassingsfactor = 25
 • Schakel het vinkje uit Aanpassingsfactor vermenigvuldigen met waarde van waarde-afsteller

25 nieuwe vakantiedagen op 1 januari, 5 jaar sparen tot 5 dagen

Stel de Tijdregistratie als volgt in onder Accountinstellingen > Tijdregistratie :

Maak een geperiodiseerde Time Tracker met de standaard aftrekvolgorde = eerst het huidige jaar, dan de oudste .

Deze optie geperiodiseerd verdeelt het saldo per jaar, de standaardvolgorde geeft aan hoeveel dagen moeten worden opgenomen. In het voorbeeld worden eerst de vakantiedagen van het jaar gewist, gevolgd door het oudste jaar.

Quinyx geeft geen 0 (nul) waarden van voorgaande jaren weer in de tijdkaart.

Maak 3 Time Tracker-associaties in een overeenkomstsjabloon

25 nieuwe dagen per jaar

Overdracht tot 5 dagen

Reset opgeslagen vakantie na 5 jaar

Vakantie, korting op zaterdag

Een waarde-insteller maakt het mogelijk om het vakantietegoed voor elke vakantie en met een optie voor zaterdagen te verlagen, ook al is er voor deze dag geen salarissoortuitkomst.

Dit voorbeeld komt het meest voor in Finland.
 • Time Tracker : Selecteer welke Time Tracker moet worden bijgewerkt.
 • Opbouw bestuurder : Selecteer Elke vakantieverlofdag.
 • Operator: Selecteer Toevoegen
 • Opbouwfactor : Selecteer 1 of -1, afhankelijk van of u het saldo wilt verhogen of verlagen.
 • Vink het selectievakje Verlagen voor zaterdagen aan

Deze opbouw-expert wijkt af van andere doordat hij alleen wordt toegepast als hij is gekoppeld aan de hoofdovereenkomst en doordat hij kijkt naar opgenomen vakantie ongeacht de overeenkomst waaraan de vakantie is gekoppeld .

De opbouwchauffeur Elke vakantieverlofdag

De opbouwdriver Elke vakantieverlofdag kan bepalen welke dag(en) tijdens het verlof van invloed zijn op de Time Tracker-waarde. Deze functie wordt voornamelijk in Denemarken gebruikt.

Het is mogelijk om in te stellen of zaterdagen de Time Tracker-waarde moeten verlagen, ongeacht of er op zaterdag wordt geschakeld of niet.

U kunt echter ook selecteren op welke dagen de Time Tracker-waarde NIET mag worden verlaagd, ongeacht of er op zaterdag wordt geploegd of niet, door het vakje "Niet opbouwen" op de volgende dagtellingen aan te vinken en de dag(en) aan te vinken. Deze instelling is alleen beschikbaar voor de waarde-insteller Elke vakantieverlofdag .

In het voorbeeld zijn de instellingen zo gedefinieerd dat de dagen met de nummers 6 en 7 de Time Tracker-waarde niet verhogen. Dit betekent dat als een vakantieperiode is ingesteld voor een week en begint op woensdag, de waarde wordt aangepast voor de eerste 5 dagen (woensdag t/m zondag), maar niet de laatste 2 (maandag, dinsdag). Als de vrije tijd in het bovenstaande voorbeeld 3 weken was, zou het ook voor week 2 en 3 op woensdag en zondag (maar niet op maandag, dinsdag) blijven rekenen.

De opbouwdriver gebruikt dezelfde dagnummeringslogica die is ingesteld voor de reden van verlof. Als het verlof is ingesteld om alleen roosterdagen te berekenen, wordt op basis hiervan ook de opbouw van de dagnummering berekend.

Vakantieverlof vooraf checken

Het is mogelijk om automatisch te controleren of een medewerker voldoende vakantiedagen heeft om aan te vragen voordat het verzuimverzoek naar de leidinggevende wordt gestuurd.

Voorbeeld:

 • Onze voorbeeldmedewerker heeft nog 15 dagen vakantietegoed
 • De werknemer maakt een afwezigheidsaanvraag aan voor 4 weken vakantie (met 5 geplande diensten per week)
 • Wanneer de medewerker de afwezigheidsaanvraag opslaat, controleert het systeem automatisch het saldo en als het saldo onvoldoende is, wordt het verzoek geweigerd.

Deze mogelijkheid is gebaseerd op de Time Tracker functionaliteit en de mogelijkheid om een Time Tracker te koppelen aan een overeenkomstsjabloon. Om een Time Tracker-koppeling op te zetten, moet u eerst een Time Tracker hebben of maken. Het aanmaken en bewerken van Time Trackers doe je onder Account Instellingen > Overeenkomsten > Tijdtrackers .

In het bovenstaande voorbeeld heet de Time Tracker VAC - Vacation en zijn de waarden voor min/max ingesteld op 0 en 30.

Om de Tijdregistratie aan een overeenkomstsjabloon te koppelen, gaat u naar Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > [Gewenste overeenkomstsjabloon] > Tijdregistratie > Toevoegen.

 • Kies de Time Tracker die moet worden beïnvloed: (VAC - Vakantie)
 • Wat moet de opbouwfactor (reden) zijn voor de wijziging van de Time Tracker: Elke vakantieverlofdag
 • Wat moet er gebeuren als er een vakantieverlofdag is (operator): Add
 • Welke hoeveelheid moet worden toegepast (factorniveauregelaar): -1

Voorbeeld:

 • Onze voorbeeldmedewerker heeft nog 15 dagen vakantietegoed
 • De werknemer maakt een afwezigheidsaanvraag aan voor 4 weken vakantie (met 5 geplande diensten per week)
 • Wanneer de medewerker de afwezigheidsaanvraag opslaat, controleert het systeem automatisch het saldo en als het saldo onvoldoende is, wordt het verzoek geweigerd.
Als u deze opbouwmethode gebruikt om een vakantieverzuim vooraf te controleren, is het erg belangrijk dat de salarissoorten die zijn gekoppeld in het verzuimpaneel niet worden afgetrokken van de Time Tracker.

deze moet worden verwijderd op alle salarissoorten die aan de afwezigheid zijn gekoppeld. Zowel op het overeenkomstsjabloon als op de globale salarissoorten.

Configuratie "Nederlandse vakantie"

Time Tracker "Nederlandse configuratie"

We hebben veel verbeteringen en updates aangebracht in de mogelijkheden om Quinyx in te stellen met betrekking tot Wettelijke en Bovenwettelijke vakantie-uren voor Nederland.

Er is zoveel informatie dat we hebben besloten om alleen voor die configuratie en logica een nieuw artikel te maken. Dat artikel vind je hier .


How did we do?