Tijdtrackers, praktische voorbeelden

Updated by Daniel Sjögren

Tijdtrackers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van uw behoeften.

Verdiende vakantie, afhankelijk van de lengte van het dienstverband

Werknemers verdienen 0,068493 vakantiedagen per dag dienstverband als ze minder dan 3 jaar in dienst zijn.

Vanaf 3 jaar verdienen ze 0,082191 dagen per dag dienstverband.

Allereerst wordt een Tijdtracker met de naam Vakantie aangemaakt onder Accountinstellingen > Overeenkomsten > Tijdtrackers.

Ten tweede wordt een Tijdtracker aangemaakt op het overeenkomstsjabloon van de betreffende werknemer onder Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > Tijdtrackers met de volgende instellingen:

 • Opbouwstuurprogramma: Elk jubileum van de datum van indiensttreding (ervan uitgaande dat de werknemer gedurende de gehele dienstperiode minstens één actieve overeenkomst heeft).
 • Factor niveauregelaar: Jaren sinds het begin van het dienstverband.
  • Factor niveau 0, aanpassingsfactor 0,068493
  • Factor niveau 3, aanpassingsfactor 0,082191

Deze Tijdtracker begint te tellen met 0,068493 per dag dat de overeenkomst actief is, totdat de diensttijd langer is dan 3 jaar, waarna de factor begint te tellen met 0,082191 per dag dat de overeenkomst actief is. Als het aantal verdiende dagen moet worden beïnvloed door het dienstverbandsniveau, dat wil zeggen, als een werknemer die op basis van 50% parttime werkt de helft van het aantal vakantiedagen moet verdienen, moet u de opbouwfactor vermenigvuldigen met het parttime percentage.

Flextime balans wordt elke maand gereset

 • Gekoppeld aan een Tijdtracker voor Flextime.
 • Opbouwfactor: Elke maand na de gespecificeerde datum in het startjaar van de overeenkomst.
 • Operator: Ingesteld op nieuwe waarde - 0
 • Opbouwfactor: 0

Nieuwe vakantiedagen toevoegen en opgeslagen dagen meenemen

 • Tijdtracker moet worden ingesteld op Balans per: Volgende gebeurtenis onder Tabellen
 • Opbouwfactor: Elk jaar na de gespecificeerde datum in het startjaar van de overeenkomst
 • Gespecificeerde datum: 01-01 (1 januari)
 • Operator: Ingesteld op nieuwe waarde
 • Maximaal behouden: 5
 • Regelaar factor niveau: Jaren sinds indiensttreding
 • Factor niveau = 0, aanpassingsfactor = 25
 • Vink het vakje Uit bij Vermenigvuldig aanpassingsfactor met waarde van waarde-aanpasser

25 nieuwe vakantiedagen op 1 januari, maximaal 5 dagen opslaan gedurende 5 jaar

Stel de Tijdtracker in onder Accountinstellingen > Tijdtrackers als volgt:

Maak een gepersonaliseerde Tijdtracker met de standaard aftrekvolgorde = Huidig jaar eerst, vervolgens het oudste.

Deze optie periodiseert de balans per jaar, de standaardvolgorde geeft aan hoeveel dagen er moeten worden opgenomen. In het voorbeeld - de vakantiedagen van het jaar worden als eerste afgetrokken, gevolgd door het oudste jaar.

Quinyx toont geen 0 (nul) waarden van voorgaande jaren in de Tijdkaart.

Maak 3 Tijdtracker associaties in een overeenkomstsjabloon

25 nieuwe dagen elk jaar

Overdracht tot 5 dagen

Reset opgeslagen vakantie na 5 jaar

Vakantie, vermindering voor zaterdagen

Een waarde-aanpasser maakt het mogelijk om het vakantiesaldo te verminderen voor elke vakantie en met een optie voor zaterdagen, ook al is er geen salarisuitkomst voor deze dag.

Dit voorbeeld komt het meest voor in Finland.
 • Tijdtracker: Selecteer welke Tijdtracker moet worden bijgewerkt.
 • Opbouwdriver: Selecteer Elke vakantiedag.
 • Operator: Selecteer Toevoegen
 • Opbouwfactor:  Selecteer 1 of -1, afhankelijk van of u het saldo wilt verhogen of verlagen.
 • Vink het vakje Verminderen voor zaterdagen aan
Deze opbouwaanpasser wijkt af van anderen in die zin dat het alleen wordt toegepast als het is gekoppeld aan de hoofdovereenkomst, en in die zin dat het kijkt naar genomen vakanties ongeacht de overeenkomst waaraan de vakantie is gekoppeld.

De opbouwdriver Elke vakantiedag

De opbouwdriver Elke vakantiedag U kunt bepalen welke dag(en) tijdens het verlof van invloed moeten zijn op de waarde van de Tijdtracker. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt in Denemarken.

Het is mogelijk om in te stellen of zaterdagen de waarde van de Tijdtracker moeten verlagen, ongeacht of er wel of geen diensten plaatsvinden op een zaterdag.

U kunt echter ook selecteren welke dagen de waarde van de Tijdtracker NIET moeten verlagen, ongeacht of er wel of geen diensten plaatsvinden op een zaterdag, door het vakje "Niet opbouwen" aan te vinken bij de volgende dagtellingen en dagen te selecteren. Deze instelling is alleen beschikbaar voor de waarde-aanpasser Elke vakantiedag.

In het voorbeeld zijn de instellingen zo gedefinieerd dat dagen met nummer 6 en 7 de waarde van de Tijdtracker niet verhogen. Dit betekent dat als een vakantieperiode is ingesteld voor één week en begint op woensdag, de waarde wordt aangepast voor de eerste 5 dagen (woensdag tot zondag), maar niet voor de laatste 2 dagen (maandag, dinsdag). Als het verlof in het bovenstaande voorbeeld 3 weken zou duren, zou het blijven berekenen op woensdag en zondag (maar niet op maandag, dinsdag) voor de tweede en derde week.

De opbouw van verlof maakt gebruik van dezelfde dagnummeringslogica die is ingesteld voor de reden van verlof. Als het verlof alleen is ingesteld om geplande dagen te berekenen, zal de dagnummering van de opbouw ook op basis hiervan worden berekend.

Vooraf controleren van vakantieverlof

Het is mogelijk om automatisch te controleren of een werknemer voldoende vakantiedagen heeft voordat het verlofaanvraag naar de manager wordt verzonden.

Voorbeeld:

 • Onze voorbeeldwerknemer heeft nog 15 dagen vakantiesaldo
 • De werknemer maakt een verlofaanvraag voor 4 weken vakantie (met 5 geplande diensten per week)
 • Wanneer een werknemer de verlofaanvraag opslaat, controleert het systeem automatisch het saldo en als het saldo onvoldoende is, wordt de aanvraag afgewezen.

Deze mogelijkheid is gebaseerd op de functionaliteit van de Tijdtracker en de mogelijkheid om een Tijdtracker te koppelen aan een overeenkomstsjabloon. Om een Tijdtracker-koppeling in te stellen, moet u eerst een Tijdtracker hebben of maken. Het maken en bewerken van Tijdtrackers gebeurt onder Accountinstellingen > Overeenkomsten > Tijdtrackers.

In het bovenstaande voorbeeld is de Tijdtracker genaamd VAC - Vakantie, en de waarden voor min/max zijn ingesteld op 0 en 30.

Om de Tijdtracker te koppelen aan een overeenkomstsjabloon, ga naar Accountinstellingen > Overeenkomstsjablonen > [Gewenst overeenkomstsjabloon] > Tijdtrackers > Toevoegen.

 • Kies de Tijdtracker die moet worden beïnvloed: (VAC - Vakantie)
 • Wat moet de opbouwstuurprogramma (reden) zijn voor de wijziging van de Tijdtracker: Elke vakantiedag
 • Wat moet er gebeuren wanneer er een vakantiedag is (operator): Toevoegen
 • Welk bedrag moet worden toegepast (factor niveauregelaar): -1
Als u deze opbouwmethode gebruikt om een vakantieafwezigheid vooraf te controleren, is het zeer belangrijk dat de salaristypen die zijn gekoppeld in het absentiepaneel niet worden afgetrokken van het saldo van de Tijdtracker.

Dit moet worden verwijderd op alle salaristypen die zijn gekoppeld aan de afwezigheid. Zowel op het overeenkomstsjabloon als op de globale salaristypen.

"Nederlandse vakantie" configuratie

Tijdtracker "Nederlandse configuratie"

We hebben veel verbeteringen en updates doorgevoerd in de mogelijkheden om Quinyx te configureren met betrekking tot Wettelijke en Niet-wettelijke vakantie-uren voor Nederland.

Dit is vrij complex, dus we hebben een artikel speciaal voor die configuratie en logica gemaakt. Lees meer over Nederlandse configuratie hier.

Jaarlijkse vakantie-urenopbouw (een voorbeeld uit Canada)

 • Verdien 160 uur (20 dagen x 8 uur) tot het 5e jubileum, daarna 200 uur (25 x 8 uur dagen).
 • Naar rato vanaf de startdatum in het eerste jaar van indiensttreding.
 • Reset elke 2 april.
 • Een werknemer mag niet meer aanvragen dan hij heeft

In dit voorbeeld heeft u 3 Tijdtracker-koppelingen nodig in het overeenkomstsjabloon.

 1. Opbouw van vakantie-uren.
 2. Aftrekken van vakantie-uren wanneer ze worden opgenomen.
 3. Jaarlijks resetten.

Opbouw van vakantie-uren

Breek de jaarlijkse opbouw af naar een maandelijkse waarde.

160 uur/12 maanden=13.3333 uur per maand.

 1. Na 5 jaar wordt dat 200 uur/12 maanden=16.666666667 uur per maand.
 1. Aftrekken van vakantie-uren wanneer ze worden opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat de Tijdtracker in uren aftrekt en werknemers niet meer tijd kunnen aanvragen dan ze hebben, moet het volgende worden ingesteld.

 • Er mag geen verbinding zijn met de Tijdtracker in de salariscode zelf (globaal onder Accountinstellingen/Overeenkomsten/Salaristypen of lokaal in het overeenkomstsjabloon).
 • De absentietype moet worden ingesteld op "alleen geplande dagen tellen" (onder Accountinstellingen/ Absentiebeheer/ Absentie-instellingen).
 • De Tijdtracker moet "Waarschuwingen weergeven" hebben en een minimum ingeschakeld. (Accountinstellingen/ Overeenkomsten/ Tijdtrackers).
 1. Elk jaar opnieuw instellen

Verdien 8 uur PTO voor elke tweewekelijkse betaalperiode

Verdien 8 uur PTO voor elke tweewekelijkse betaalperiode, waarbij PTO vakantie, ziekteverlof en dagen voor geestelijke gezondheid omvat. Werknemers kunnen maximaal 200 uur tegelijk hebben en kunnen elk jaar op 1 januari maximaal 200 uur meenemen. Werknemers kunnen niet meer PTO aanvragen dan ze hebben opgebouwd.

Voorconfiguratie

 • Vertaal 8 uur per twee weken naar een dagelijkse opbouwwaarde. 8 uur / 14 dagen = 0,57 uur PTO per dag.

Stappen:

 1. Maak de Tijdtracker met de volgende instellingen aan.
"Waarschuwingen weergeven" moet worden aangevinkt om te voorkomen dat een werknemer meer PTO opneemt dan is toegestaan.

 1. Voeg Tijdtracker-opbouw toe aan de overeenkomstsjablonen.

 1. Voeg Tijdtracker-aftrek toe. Omdat drie soorten afwezigheid van één Tijdtracker kunnen worden afgetrokken, moet u een configuratie toevoegen voor elke afwezigheid waarbij de "reden van afwezigheid" verandert om vakantie, ziekte en geestelijke gezondheidsdag weer te geven.

 1. Voeg PTO-drempel toe om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 200 uur per jaar kan worden opgebouwd.

Bouw een vrije dag op voor elke x hoeveelheid gewerkte tijd (Vuosivapaa opbouw)

Bouw een vrije dag op voor elke x hoeveelheid gewerkte tijd (Vuosivapaa opbouw). Maximaal 9 opgebouwd per jaar.

 1. Maak de Tijdtracker aan.
 1. Stel regels in (opbouw begint 6 maanden na de startdatum van het dienstverband en is niet-lineair). Reset opbouw elk jaar.

Recht op zieke kinderen

In sommige gevallen hangt de omvang van verlofaanspraken af van factoren die Quinyx niet bijhoudt. Bijvoorbeeld, in Noorwegen wordt het recht van een werknemer op verlof om voor zieke kinderen te zorgen elk jaar bepaald door het aantal kinderen dat ze hebben, de leeftijden van deze kinderen en hun alleenstaande ouderstatus. In gevallen als deze is het mogelijk om een Tijdtracker te configureren om op te tellen terwijl de aansprakelijkheidsfactoren extern van Quinyx worden bijgehouden.

 1. Maak een Tijdtracker aan.
Dit is ingesteld op twee (2) decimalen om halve dagen afwezigheid mogelijk te maken

De onderstaande instellingen zijn afhankelijk van klantspecifieke behoeften, bijvoorbeeld, een waarschuwing kan wenselijk zijn wanneer de minimumaansprakelijkheidsdrempel is bereikt.

 1. Koppel de tijdtracker aan het aangemaakte salaristype voor Ziek kind om vanaf 1 dag op te tellen voor elke keer dat de afwezigheid wordt gebruikt.
Als er ook een halve dag afwezigheid nodig is, moet er een tijdtracker worden gekoppeld aan een specifiek salaristype voor ziek kind voor een halve dag (maak hiervoor een afwezigheidstype aan) met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 dagen.
 1. Een bijbehorende tijdtracker bij de relevante overeenkomst kan ervoor zorgen dat het jaarlijkse recht op ziek kind wordt gereset binnen de tijdtracker aan het begin van het jaar naar 0.

 1. Hieronder staan de salaristype-overzichten van zowel een hele dag als een halve dag afwezigheid op basis van de bovenstaande instellingen.

Lees meer over tijdtrackers hier en het werken met tijdtrackers hier.


How did we do?