Versie 0181

Updated by Leigh Hutchens

Releasedatum 6 maart 2024

Release samenvatting

Weinig tijd en behoefte aan een beknopte samenvatting?

Quinyx web app Versie 0181

Nieuwe functionaliteit

 • Op dit moment geen.

Updates en prestatieverbeteringen

 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht door voor alle nieuw aangemaakte variabelen, standaard zichtbaar te maken op de prognosepagina.
 • We hebben verbeteringen aangebracht aan de prognosetabel en planningsstatistieken, door gebruikers in staat te stellen waarden aan te passen. Gebruikers kunnen kiezen tussen gelijkmatig verdelen van een waarde of het toepassen van een waarde op alle lagere tijdsintervallen, van een geselecteerde periode.

Bug fixes

 • U bent misschien geïnteresseerd in een van onze bug fixes in deze release. Als u meer informatie wilt, klik dan hier.

Belangrijke informatie

 • Roostervoorkeur - we hebben besloten de end-of-life datum te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2024, specifiek tot 31 maart 2024. Lees meer over dit besluit hieronder.
 • Quinyx heeft besloten dat de ondersteuning voor de oude SSO-configuratie (Classic en Mobile) zal worden verwijderd gedurende 2024.

Frontline Portal Versie 0181

Nieuwe functionaliteit

 • Op dit moment geen.

Updates en prestatieverbeteringen

 • Op dit moment geen.

Bug fixes

 • U bent mogelijk geïnteresseerd in een van onze bug fixes in deze release. Als u meer informatie wilt, klik dan hier.

SOAP API / Webservice-updates

 • Op dit moment geen.

Belangrijke informatie

Update! Roostervoorkeur functionaliteit

Wegens het vakantieseizoen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor onze klanten, hebben we ervoor gekozen om niet door te gaan met het eerder gecommuniceerde plan om de Roostervoorkeur (NOI) functionaliteit in december 2023 te beëindigen.

In plaats daarvan hebben we besloten om de end-of-life datum voor Roostervoorkeur te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2024, specifiek tot 31 maart 2024.

Gedurende deze verlengde periode moedigen we al onze klanten aan om over te stappen op het gebruik van de functionaliteit: Beschikbaarheid. "Beschikbaarheid" is een gebruiksvriendelijke functie die tegemoetkomt aan een breder scala aan gebruiksscenario's in vergelijking met Roostervoorkeur (NOI). Enkele interessante mogelijkheden van de "beschikbaarheid" zijn onder andere de mogelijkheid om een beschikbaarheidsitem om te zetten in een dienst in de Planning van de Quinyx web app. Daarnaast ondersteunt Quinyx secties met "beschikbaarheid" en het selecteren van zowel units als secties bij het creëren van beschikbaarheid als gebruiker. Gebruikers kunnen hun eigen beschikbaarheidsuren zien, creëren, bewerken en verwijderen met behulp van onze mobiele app.

We waarderen uw begrip en medewerking tijdens deze overgangsperiode. Als u vragen heeft of verdere ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Support Team.

Einde van de levensduur van de Klassieke en mobiele SSO tegen 31 maart 2024

Quinyx heeft besloten dat de ondersteuning voor de oude SSO-configuratie (Klassiek en Mobiel) zal worden stopgezet in 2024.

Nieuwe configuraties zijn al beschikbaar in het Manager Portal, en u heeft nu slechts één configuratie nodig voor alle Quinyx-toepassingen. We raden klanten die nog steeds de oude configuratie gebruiken aan om te beginnen met het plannen van de installatie van de nieuwe configuratie.

De nieuwe configuratieprovider ondersteunt zowel SAML 2 als OPEN ID-standaarden.

U kunt informatie vinden over hoe gebruikers inloggen met de mobiele apps met de nieuwe SSO-configuratie hier.

Quinyx web app Versie 0181

6 maart, 2024

Nieuwe functionaliteit

Op dit moment geen.

Updates en prestatieverbeteringen

Variabele zichtbaarheidsverbetering

Momenteel, wanneer een variabele aan een weergavegroep wordt toegevoegd, is deze standaard onzichtbaar voor zowel de Prognose Pagina en Planning pagina. Dit vereist dat gebruikers een extra stap zetten om de zichtbaarheid van de variabele in te stellen. We hebben enkele verbeteringen aangebracht door de standaard zichtbaarheid in te stellen op de prognosepagina voor alle nieuw aangemaakte variabelen, maar deze onzichtbaar te houden op de Planning pagina, aangezien niet alle variabelen zichtbaar moeten zijn.

Verbetering van het bewerken van de waarde van de prognose configuratie op de prognose- of planning pagina

Momenteel kunnen gebruikers ervoor kiezen om een bestaande waarde te vervangen door een nieuwe waarde. Wanneer een tijdsperiode wordt geselecteerd die meerdere tijdstempels overlapt, wordt de enkele ingevoerde waarde gelijkmatig verdeeld over alle tijdstempels.

We hebben vastgesteld dat dit kan vereisen dat een gebruiker veel tijd besteedt aan het maken van aanpassingen, terwijl hij mogelijk ook handmatig moet berekenen welke waarde moet worden ingevoerd om de juiste waarde in elk van de buckets te krijgen. Daarom hebben we in deze release verbeteringen aangebracht aan de prognosetabel en de statistieken van de planning. Gebruikers kunnen vanaf nu waarden aanpassen door te kiezen tussen het gelijkmatig verdelen van een waarde of het toepassen van een waarde op alle lagere tijdsintervallen van een geselecteerde tijdsperiode.

Bug fixes

 • Een probleem opgelost dat ervoor zorgde dat overlappende diensten werden aangemaakt, ondanks instellingen in de overeenkomsten die overlappende diensten verbieden.
 • Een probleem opgelost dat het wijzigen van de starttijd van een dienst verhinderde, tenzij zowel de start- als eindtijd werden gewijzigd.
 • Een probleem opgelost dat ervoor zorgde dat de validatie voor overschreden nominale uren in de planningsperiode het verkeerde voorspelde aantal geplande uren liet zien.
 • Een probleem opgelost dat ervoor zorgde dat afwezigheidsaanvragen werden weergegeven in een verkeerde tijdzone.
 • Een probleem opgelost in Messenger waarbij gebruikers in bepaalde gevallen in het verkeerde kanaal terechtkwamen bij het openen van Messenger vanuit een pushmelding.

Nieuwe Quinyx HelpDocs inhoud

HelpDocs artikelen
 • Momenteel geen.
Interactieve tutorials
 • Momenteel geen.

Frontline Portal Versie 0181

Releasedatum 6 maart 2024

Nieuwe functionaliteit

Momenteel geen.

Updates en prestatieverbeteringen

Momenteel geen.

Bug fixes

 • Een probleem opgelost waardoor gebruikers geen opgeslagen doelgroepen konden selecteren.
 • Een probleem opgelost waardoor het voorbeeldaantal van opgeslagen doelgroepen als 0 werd weergegeven voor groeps-/roltype doelgroepen.

Nieuwe Frontline Portal HelpDocs-inhoud

HelpDocs-artikelen
Interactieve tutorials
 • Op dit moment geen.

SOAP API / Webservice-updates

 • Op dit moment geen.
 • Er zijn momenteel geen eindpunten verouderd en gepland voor verwijdering.
  Klik hier om de nieuwe Quinyx WFM Web Service-documentatie te bekijken. U kunt zelfs meer informatie over webservices vinden hier.
  We moedigen al onze klanten aan om gebruik te maken van onze API's om gegevens te onderhouden en ervoor te zorgen dat informatie up-to-date is. Om de schaalbaarheid van onze API's te waarborgen terwijl we onze klanten- en gebruikersbasis laten groeien, hebben we besloten beperkingen toe te voegen aan het gebruik van onze SOAP API's. Deze beperkingen zullen programmatisch worden afgedwongen, wat betekent dat we een limiet zullen opleggen aan gelijktijdige oproepen per klant tot 10. U moet een responscode 429 verwachten als u deze limiet overschrijdt, en u wordt aangeraden een backoff-herhalingsmechanisme te implementeren om met de limiet om te gaan. Let op dat de limiet alleen van toepassing is op SOAP. Bij de overgang van SOAP naar Rest in de komende jaren zullen eventuele beperkingen in de API worden ingebouwd.

  Zorg ervoor dat u deze informatie doorstuurt naar de partij binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor integraties.


How did we do?