Meerdere salarissoorten

Updated 4 days ago by Daniel Sjögren

De optie "Meerdere salarissoorten" die beschikbaar is bij het aanmaken van salarissoortregels bevat verschillende opties. Hieronder staan de groepen vermeld, samen met de standaard salarissoorten die ze bevatten.

Alle salarissoorten inclusief onregelmatige tijden

 • 1000 - Uurloon
 • 1021 - Gewerkte uren voor maandsalaris
 • 1032 - Extra betaalde uren
 • 1033 - Extra overuren betaald
 • 1034 - Overtime 4 betaald
 • 1050 - UT-1 extra compensatie
 • 1051 - UT-2 extra compensatie
 • 1052 - UT-3 extra compensatie
 • 1053 - UT-4 extra compensatie
 • 1054 - UT-5 extra compensatie
 • 1055 - UT-6 extra compensatie
 • 1056 - UT-7 extra compensatie
 • 1057 - UT-8 extra compensatie
 • 1091 - Gewone gewerkte overuren omzetten naar vrije tijd
 • 1092 - Gekwalificeerde gewerkte overuren omzetten naar vrije tijd
 • 1093 - Extra gewerkte overuren omzetten naar vrije tijd
 • 1094 - Gewerkte overuren 4 omzetten naar vrije tijd
 • 1180 - Gewone dagelijkse overuren betaald
 • 1181 - Gekwalificeerde dagelijkse overuren betaald
 • 1182 - Extra dagelijkse overuren betaald
 • 1183 - Dagelijkse overuren 4 betaald
 • 1184 - Gewone wekelijkse overuren betaald
 • 1185 - Gekwalificeerde wekelijkse overuren betaald
 • 1186 - Extra wekelijkse overuren betaald
 • 1187 - Wekelijkse overuren 4 betaald
 • 1188 - Gewone dagelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1189 - Gekwalificeerde dagelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1190 - Extra dagelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1191 - Dagelijkse overuren 4 omzetten in vrije tijd
 • 1192 - Gewone wekelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1193 - Gekwalificeerde wekelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1194 - Extra wekelijkse overuren omzetten in vrije tijd
 • 1195 - Wekelijkse overuren 4 omzetten in vrije tijd
 • 1200 - UT-1 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1201 - UT-2 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1202 - UT-3 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1203 - UT-4 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1204 - UT-5 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1205 - UT-6 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1206 - UT-7 extra compensatie omzetten in vrije tijd
 • 1207 - UT-8 extra compensatie omzetten in vrije tijd

Alle salarissoorten exclusief onregelmatige tijden

 • 1000 - Uurloon
 • 1021 - Gewerkte uren voor maandsalaris
 • 1032 - Extra betaalde uren
 • 1033 - Extra betaald overwerk
 • 1034 - Overwerk 4 betaald
 • 1091 - Gewoon gewerkt overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1092 - Gekwalificeerd gewerkt overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1093 - Extra gewerkt overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1094 - Gewerkt overwerk 4 omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1180 - Gewoon dagelijks overwerk betaald
 • 1181 - Gekwalificeerd dagelijks overwerk betaald
 • 1182 - Extra dagelijks overwerk betaald
 • 1183 - Dagelijks overwerk 4 betaald
 • 1184 - Gewoon wekelijks overwerk betaald
 • 1185 - Gekwalificeerd wekelijks overwerk betaald
 • 1186 - Extra wekelijks overwerk betaald
 • 1187 - Wekelijks overwerk 4 betaald
 • 1188 - Gewoon dagelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1189 - Gekwalificeerd dagelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1190 - Extra dagelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1191 - Dagelijks overwerk 4 omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1192 - Gewoon wekelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1193 - Gekwalificeerd wekelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1194 - Extra wekelijks overwerk omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1195 - Wekelijks overwerk 4 omgezet in tijd-voor-tijd

Alleen basistypes salaris

 • 1000 - Uurloon
 • 1021 - Gewerkte uren voor maandsalaris

Alleen ongewenste tijd

 • 1050 - Extra compensatie UT-1
 • 1051 - Extra compensatie UT-2
 • 1052 - Extra compensatie UT-3
 • 1053 - Extra compensatie UT-4
 • 1054 - Extra compensatie UT-5
 • 1055 - Extra compensatie UT-6
 • 1056 - Extra compensatie UT-7
 • 1057 - Extra compensatie UT-8
 • 1200 - Extra compensatie UT-1 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1201 - Extra compensatie UT-2 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1202 - Extra compensatie UT-3 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1203 - Extra compensatie UT-4 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1204 - Extra compensatie UT-5 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1205 - Extra compensatie UT-6 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1206 - Extra compensatie UT-7 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1207 - Extra compensatie UT-8 naar vrije tijd in plaats daarvan

Alleen overwerk

 • 1032 - Extra betaalde uren
 • 1033 - Extra betaald overwerk
 • 1034 - Betaald overwerk 4
 • 1091 - Gewoon gewerkt overwerk naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1092 - Gekwalificeerd gewerkt overwerk naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1093 - Extra gewerkt overwerk naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1094 - Gewerkt overwerk 4 naar vrije tijd in plaats daarvan
 • 1180 - Gewone dagelijkse overuren betaald
 • 1181 - Gekwalificeerde dagelijkse overuren betaald
 • 1182 - Extra dagelijkse overuren betaald
 • 1183 - Dagelijkse overuren 4 betaald
 • 1184 - Gewone wekelijkse overuren betaald
 • 1185 - Gekwalificeerde wekelijkse overuren betaald
 • 1186 - Extra wekelijkse overuren betaald
 • 1187 - Wekelijkse overuren 4 betaald
 • 1188 - Gewone dagelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1189 - Gekwalificeerde dagelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1190 - Extra dagelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1191 - Dagelijkse overuren 4 omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1192 - Gewone wekelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1193 - Gekwalificeerde wekelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1194 - Extra wekelijkse overuren omgezet in tijd-voor-tijd
 • 1195 - Wekelijkse overuren 4 omgezet in tijd-voor-tijd


How did we do?