Feestdagen

Updated 6/7/21 by Leigh Hutchens

Dit artikel heeft betrekking op Klassiek.

Dagen met afwijkende regels voor onregelmatige uren en/of overwerk zijn ingesteld onder Feestdagen. Deze dagen worden rood gemarkeerd in Quinyx.

Houd er rekening mee dat de feestdagenkalender elk jaar moet worden bijgewerkt.

Feestdagen toevoegen

Dagen met afwijkende regels voor onregelmatige uren en/of overwerk worden ingesteld onder feestdagen. U kunt ook speciale regels toevoegen voor de dag voor en de dag na de betreffende feestdag, bijvoorbeeld andere onregelmatige urenbetaling vanaf 18.00 uur op Witte Donderdag.

De regels voor de ingestelde feestdagen komen in de plaats van de ingestelde regels voor onregelmatige uren en overwerk. Dit betekent dat het niet voldoende is om alleen de afwijkende periodes in te voeren: ook voor feestdagen moeten asociale urenregels en overwerkregels voor de gehele periode van 24 uur van 00-00 worden ingevoerd. Als er iets blanco wordt gelaten, wordt er voor de betreffende dag geen resultaat voor overwerk of onregelmatige uren gegenereerd.

 • Klik op de knop Toevoegen
 • Voer datum en beschrijving in (naam van de dag)
 • Voer niet-sociale uren en overuren in om toe te passen tijdens de geselecteerde periode door te klikken op Nieuwe toevoegen
 • Vul in wanneer de onregelmatige uren en overuren op de feestdag van toepassing zijn
 • Voer in als verlof moet worden aangemaakt als er geen tijdslimiet is
 • Korting voor feestdag

  Dit kan handig zijn als medewerkers een halve dag vrij krijgen op de dag VOOR een feestdag. U kunt ervoor kiezen om de nominale arbeidsduur in procenten of in aantal uren te verminderen.
 • Korting feestdag

U moet definiëren hoe de feestdag van invloed moet zijn op de nominale tijd voor de berekeningsperiode. Standaard is een reductie van 100% van de nominale tijd op de betreffende dag. Dit klopt als dit een werknemer is met een nominale, afgesproken tijd per week zonder feestdagen. In dat geval dient de arbeidsduur te worden verminderd voor de in de overeenkomst genoemde feestdagen. Houd er rekening mee dat dit afhankelijk is van de dag van de week waarop de feestdag valt: normaal gesproken zijn de werktijden al verminderd op zaterdag en zondag, daarom mag een vermindering niet worden gebruikt wanneer de feestdag op een zaterdag of zondag valt.

Voor medewerkers met een afgesproken/nominale tijd waarbij deze reductie al is doorgevoerd naar bijvoorbeeld 38,25 uur/week, of als er een andere manier is om dit op te lossen, mag de nominale tijd NIET worden verkort en dient de waarde dus te worden gewijzigd in 0%.

 • Tel geplande uren tussen
  Selecteer en definieer tijden als alleen bepaalde tijden moeten worden meegeteld voor overwerk en de grens van ongezellige uren.
 • Geef aan of de feestdag twee jaar achter elkaar kan worden ingepland

Regels voor feestdagen

Specifieke feestdagenregels voor de uitkomst van het loontype kunnen worden toegevoegd voor feestdagen.

Selecteer Regel toevoegen om een nieuw dialoogvenster te openen met meerdere opties, zoals:

 • Salaristype - Dit is om te definiëren welk salaristype door de regel moet worden gegenereerd
 • Van - Tot -Dag efter/voor - Op welk tijdstip van de dag en op welke dag het salaristype moet worden gegenereerd?
 • Bedrag van het te genereren salaristype
  • Geplande uren - aantal uren gepland
  • Geperforeerde uren - aantal geponste uren
  • Precies - een vast te genereren bedrag
  • Nominale uren - uit de berekening van de nominale uren van de werknemer
 • Alleen aanmaken als werknemer:
  • Ponsen met bijpassende shift
  • Ponsen zonder bijpassende shift
  • Shift zonder bijpassende punch
  • Goedgekeurde vakantie
  • Goedgekeurd ziekteverlof
  • Vrije tijd (niet gepland)
  • Opgegeven verloftype
  • Punch met bijpassende vaste roosterdienst
 • Alleen aanmaken als de dienst begint:
  • Op feestdagen
  • Dag voor feestdag
  • Op of dag voor feestdag
 • Vervang basissalaris - Selecteer of salaristype uit de regel het basissalaristype(n) moet vervangen
 • Vervang UT-salaris - Selecteer of de salarissoort uit de regel de salarissoort(en) voor onsociale tijd (UT) moet vervangen
 • Extra tijd vervangen
 • Vervang extra overwerk (OT) salaristype
 • Vervang zieke salarissen

Vergoeding voor vrije tijd (niet gepland) op een feestdag

In sommige markten komen de werknemers in aanmerking voor vergoeding als ze niet op een feestdag zijn ingepland. Dit kan worden bereikt door een regel als volgt te definiëren:

 • Salaristype - Selecteerbaar uit de standaard salaristypes, in dit voorbeeld BH vergoeding
 • Bedrag - kan een van de selecteerbare opties zijn, in dit voorbeeld Exact 1
 • Alleen aanmaken als werknemer - Vrije tijd heeft (niet ingepland)

De uitkomst van deze regel wordt weergegeven als een uitkomst van het salaristype op een virtuele dienst (aangezien de werknemer deze dag geen rooster of afwezigheid heeft)

Punch met bijpassende vaste roosterdienst

Voorbeeld: Sommige cao's eisen dat als een werknemer (volgens een vast rooster) op een feestdag moet werken, er een speciale vergoeding moet worden betaald.

Er is een optie in het dialoogvenster salaristyperegel voor de feestdag die dit toestaat. In dit geval wordt de salarissoort aangemaakt voor alle geklokte uren die overlappen met ploegen in vaste roosters die minimaal één uitgerolde dienst hebben in de huidige roosterperiode.

Compensatie voor feestdagen in onsociale tijd (UT)

Een ander voorbeeld is wanneer op bepaalde tijdstippen op de dag voor of na de feestdag een afwijkende toeslag voor asociale uren moet worden toegepast: In dit geval kiest u eerst de toeslag voor buitenmaatse uren en tussen welke tijden. Je selecteert dan "Betalen voor onregelmatige uren"

U kunt ook feestdagenregels gebruiken om een extra vrije dag toe te voegen wanneer iemand op een feestdag werkt.

Het is ook mogelijk om een regel voor het type vakantiegeld te configureren op basis van de nominale uren van de werknemer. Met deze functionaliteit kunnen medewerkers worden gecompenseerd op basis van hun nominale tijd. Als voltijd bijvoorbeeld wordt gedefinieerd als 40u/week, wordt een werknemer met een dienstverband van 50% (20u/week) gecompenseerd met 4 uur.

Regels voor salaristypes

U kunt regels voor salaristypes toevoegen aan een feestdag, op precies dezelfde manier als voor een ploegtype.

Een verschil tussen salarissoortregels voor ploegendiensten en voor feestdagen is dat op feestdagen de regels ook van invloed zijn op salarissoorten die vanuit verlof zijn aangemaakt. Bij verlof zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

 • De functies Gegenereerde uren en Ponsuren werken niet omdat beide bedoeld zijn voor werkelijk gewerkte uren
 • De functie Werkuren onder Hoeveelheid heet Ponsuren in salarissoortregels voor ploegendiensten. Op feestdagen wordt het werktijd genoemd, omdat het ook van toepassing is op verlof

Niet met andere data

Voer andere datums in die niet kunnen worden gepland als ze op deze feestdag werken.


U wilt bijvoorbeeld niet dat werknemers zowel met Pasen als met Kerstmis moeten werken.

Berekende vergoedingen voor een feestdag

Er is een mogelijkheid binnen Quinyx om feestdagencompensatie te genereren, maar met berekende salarissoorten

U heeft de mogelijkheid om de gemiddeld selecteerbare salarissoorten te genereren met de volgende opties van perioden:

Mogelijkheid keuzes van berekende vergoeding

 • Geselecteerde gegenereerde salarissoorten tijdens
  • X kalenderdagen voorafgaand aan de feestdag gedeeld door gewerkte dagen in dezelfde periode
  • X kalenderweek(en) voorafgaand aan de feestdag gedeeld door gewerkte dagen in dezelfde periode
  • X volle week(en) voorafgaand aan de feestdag gedeeld door gewerkte dagen in dezelfde periode
Gewerkte dagen worden gedefinieerd als elke gestempelde tijd gedurende een dag of een afwezigheid die telt als gewerkte tijd. Mogelijkheid om te definiëren welke afwezigheden moeten tellen als werkdagen is beschikbaar, ongeacht de instelling van de werkelijke afwezigheidsreden

Voorbeeld : Werknemer A heeft 28 dagen voor de feestdag de volgende salarissoorten gegenereerd. En binnen die periode 13 werkdagen heeft gehad

 • Salarissoort 1234 : 143,25
 • Salarissoort 4321 : 12,25
 • Salaristype 9874 : 13,78

Alleen bij de geselecteerde salarissoorten 1234 & 9784 wordt een compensatieberekening toegevoegd aan de feestdag.

Het gegenereerde resultaat van deze regel op de feestdag zal zijn

 • Salaris Type 1234: 11,02 (143,25 / 13)
 • Salaristype 9874 : 1,06 (13,78 / 13)
In de weergave Tijd - Tijd worden alleen werknemers geteld die afwezig zijn of gewerkte dagen hebben in de periode dat er een feestdag is. Als het salaris moet worden goedgekeurd, tellen alleen goedgekeurde salarissen mee als we de som van de salarisoutput tellen.
Momenteel berekende vergoedingen kunnen alleen via API worden aangemaakt/beheerd. GUI-ondersteuning zal in Neo worden toegevoegd volgens het gebied met systeeminstellingen in de Neo-roadmap en lijst met functies . API-documentatie is hier beschikbaar wsdlUpdateSalaryCompensations , wsdlGetSalaryCompensations , wsdlDeleteSalaryCompensations

Feestdagen kopiëren

De feestdagenkalender moet elk jaar worden bijgewerkt. Dit doet u eenvoudig door op de knop Feestdagen kopiëren te klikken.


Selecteer het jaar waarvan u wilt kopiëren en welke dagen. Alle regels die al voor elke feestdag zijn ingesteld, worden standaard gekopieerd: het enige dat u mogelijk hoeft te doen, is de datum zelf corrigeren, als de feestdag het volgende jaar op een andere datum valt. Klik op de knop Kopiëren om op te slaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat u de werktijdverkorting wijzigt voor de dagen die worden gewijzigd van een weekdag naar een zaterdag of zondag, of omgekeerd. Een feestdag die een vermindering van 100% van de nominale uren heeft en op een vrijdag valt, zou geen vermindering moeten hebben als deze op een zaterdag valt.

Groepering van feestdagen

Het is mogelijk om feestdagen te groeperen in Quinyx. Dit is handig als de organisatie bijvoorbeeld verschillende feestdagen heeft in verschillende districten of landen. De functie "Eenheidsgroepen" wordt gebruikt om dit in te stellen samen met de nieuwe optie voor het instellen van feestdagen "Alleen toepassen op deze eenheidsgroepen".

Begin met het definiëren van unitgroepen onder Instellingen → Tabellen → Unitgroepen. Klik op de knop Toevoegen, geef de unitgroep een naam en sla op.

Welke eenheden bij welke groep horen, wordt gedefinieerd onder Instellingen → Tabellen → Leden van eenhedengroep. Klik op de knop Toevoegen, selecteer een eenheidsgroep en selecteer een eenheid om bij de groep te horen, klik op Opslaan. Herhaal dit om meer eenheden aan de eenhedengroep toe te voegen.


Ga dan naar Tijd → Afwijkende uren/Feestdagen → Feestdagen → Toevoegen (of bewerk bestaande). Er is een selectievakje met de naam "Alleen toepassen op deze unitgroepen". Vink dit aan – u kunt dan de unitgroepen selecteren waartoe de feestdag behoort.

Houd er rekening mee dat de regels voor feestdagen zijn gebaseerd op de thuiseenheid van de werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld is uitgeleend aan een unit in een unitgroep die geen gedefinieerde feestdagen heeft, kijkt Quinyx naar de regels op de thuisunit.


How did we do?