Maak een overeenkomstsjabloon

Updated 7 months ago by Leigh Hutchens

Overeenkomstsjablonen vormen een kernonderdeel van Quinyx en moeten worden geconfigureerd zodat de medewerkers beschikbaar zijn voor planning. Met overeenkomstsjablonen kunt u alle regels en wetgeving op het gebied van werkuren, afwezigheden en meer bijhouden.

Je moet de overeenkomstsjablonen helemaal opnieuw instellen, maar als je eenmaal een sjabloon hebt geconfigureerd, kun je deze kopiëren als je meer varianten met dezelfde basisinstellingen nodig hebt.Elke persoon wiens werk in Quinyx zal worden gepland, moet onder een overeenkomst vallen. De overeenkomst kan worden gezien als een raamwerk waarin wordt vastgelegd welke regels omtrent werktijden op het individu van toepassing zijn, bijvoorbeeld of de werknemer maandelijks of per uur wordt uitbetaald, het arbeidstijdquotum van de werknemer, de berekeningsperiode, het arbeidsniveau, etc.

Het overeenkomstsjabloon bepaalt bijvoorbeeld:

  • Tijden / perioden waarvoor uitkeringen voor niet-sociale uren moeten worden gegenereerd.
  • Hoe overuren worden berekend voor de werknemer.
  • De loonvormen en verlofredenen die van toepassing zijn op de werknemer.

Als u bijvoorbeeld twee verschillende groepen werknemers heeft met verschillende periodes van niet-sociale uren of verschillende manieren om te berekenen hoe overuren moeten worden gegenereerd, heeft u wellicht meer dan één overeenkomstsjabloon nodig. Werktijdregelingen en andere toepasselijke voorwaarden worden meestal geregeld bij een collectieve overeenkomst. Het is dus belangrijk dat u kijkt wat er bij uw organisatie van toepassing is.

Maak een overeenkomstsjabloon

Het aanmaken van een overeenkomstsjabloon is eenvoudig:

  1. Klik op Accountinstellingen.
  2. Klik onder Overeenkomsten op Sjablonen.

  1. Klik op Toevoegen.
  2. Geef uw sjabloon een naam en een optionele integratiesleutel.
Integratiesleutel is niet verplicht, maar kan een geweldige snelkoppeling zijn wanneer u moet integreren met andere systemen.

Details

In het gedeelte Details kunt u de naam van de overeenkomstsjabloon en de integratiesleutel bewerken en eventuele relevante opmerkingen over de sjabloon toevoegen.

Snelkoppelingen

U kunt gemakkelijk naar elke sectie in een sjabloon navigeren. Snelkoppelingen zijn altijd zichtbaar bovenaan alle overeenkomstsjablonen en als u op een ervan klikt, gaat u naar die sectie in de sjabloon:


How did we do?