Skapa en avtalsmall

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Avtalsmallar är en central del av Quinyx och måste konfigureras för att medarbetarna ska vara tillgängliga för schemaläggning. Avtalsmallar hjälper dig att hålla reda på alla regler och lagstiftningar när det gäller arbetstider, frånvaro med mera.

Du måste sätta upp avtalsmallarna från början, men när du har konfigurerat en mall kan du kopiera den om du behöver ha fler varianter med samma grundinställningar.

Varje person vars arbete ska planeras i Quinyx måste omfattas av ett avtal. Avtalet kan ses som en ramverk som definierar vilka regler om arbetstid som gäller för individen, till exempel om den anställde får betalt på månads- eller timbasis, arbetstagarens kvot för arbetstid, beräkningsperiod, anställningsnivå etc.

Avtalsmallen bestämmer till exempel:

  • Tider / perioder för vilka OB-timmar betalningar ska genereras.
  • Hur övertid ska beräknas för den anställde.
  • Lönearter och frånvaroorsaker som gäller för den anställde.

Om du till exempel har två olika grupper av anställda som har olika OB-timmar eller olika sätt att beräkna hur övertid ska genereras, kan du behöva ha mer än en avtalsmall. Arbetstidsregler och andra tillämpliga villkor regleras vanligtvis av ett kollektivavtal. Därför är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i din organisation.

Skapa en avtalsmall

Det är enkelt att skapa en avtalsmall:

  1. Klicka på Kontoinställningar.
  2. Klicka på Avtalsmallar under Avtal.
  3. Klicka på Lägg till.
  4. Ge din mall ett namn och en valfri integrationssnyckel.

Integrationsnyckeln är inte obligatorisk men kan vara en bra genväg när du behöver integrera med andra system.

Detaljer

I avsnittet Detaljer kan du redigera avtalsmallens namn, integrationsnyckel och lägga till relevanta kommentarer om mallen.

Genvägar

Du kan enkelt navigera till varje avsnitt i en mall. Genvägar kommer alltid att synas högst upp i alla avtalsmallar, och genom att klicka på en av dem kommer du till det avsnittet i mallen:


Fick du hjälp?