Prognoseconfiguratie

Updated 1/4/21 by Stephan Hale

In Prognose kunt u een prognose configureren die zowel automatisch wordt gemaakt als de granulariteit in minder dan een uur weergeeft.

Om een prognoseconfiguratie toe te kunnen voegen / te bewerken, moet de module Prognose geactiveerd zijn voor uw organisatie en moet u de rol van een Accountmanager hebben
  • Ga naar accountinstellingen.
  • Ga naar Statistieken> Prognoseconfiguraties.
  • Klik op Toevoegen.

Naam

Dit is de naam van de prognose en hoe deze wordt genoemd in planningsweergaven en andere relevante weergaven

Omschrijving

Een beschrijving van deze configuratie om deze gemakkelijk te kunnen identificeren als er veel configuraties zijn gemaakt

Externe ID

Een id om te verwijzen naar deze specifieke prognoseconfiguratie bij gebruik van de API

Kleur

Dit is voor het definiëren van de kleur in statistieken als u meerdere configuraties heeft en deze wilt vergelijken

Invoergegevens

Hier kiest u welke invoergegevens moeten worden gebruikt, zoals ingesteld in Statistieken> Invoergegevens. Mogelijk hebt u meerdere configuraties voor dezelfde invoergegevens

Gegevensalgoritmen

Hier definieert u welke algoritmen u wilt gebruiken. Momenteel bestaat het volgende

  • Vorig jaar dezelfde dag
    • Hierbij worden de gegevens van vorig jaar gebruikt die het meest vergelijkbaar zijn met dezelfde weekdag. Bijv. De logica zal bij het maken van een voorspelling voor vrijdag 2019-09-06 een jaar terugkijken en die vrijdag vinden. In dit voorbeeld 2018-09-07

Nadat u invoergegevens heeft toegevoegd die overeenkomen met de gegevens die u naar Quinyx verzendt, kunt u doorgaan met het configureren of bewerken van uw prognoseconfiguratie op accountmanagerniveau. Klik hier voor begeleiding.


How did we do?