Auto Toewijzen overzicht

Updated by Daniel Sjögren

U moet de module Auto Toewijzen hebben aangeschaft om deze oplossing te configureren en te gebruiken.

Quinyx's Auto Toewijzen oplossing is ontworpen om de dagelijkse verantwoordelijkheden van lokale managers te vereenvoudigen door het complexe probleem aan te pakken van het maken van conforme, efficiënte en werknemersvriendelijke roosters. Dit algoritme houdt rekening met lokale arbeidswetten, bedrijfsdoelen en individuele werknemersvoorkeuren om diensten effectief toe te wijzen. Door de optimale verdeling van de beschikbare personeelsbezetting over de aankomende diensten te optimaliseren, minimaliseert het de noodzaak voor handmatige aanpassingen. Dit leidt tot roosters die niet alleen meer conform en efficiënt zijn, maar ook eerlijker, wat bijdraagt aan een grotere werknemerstevredenheid.

Zodra het algoritme eenmaal is ingesteld, kunnen planners met een simpele klik automatisch roosters genereren voor de komende periode. Deze automatisering vermindert aanzienlijk het aantal handmatige stappen dat nodig is. In slechts enkele minuten levert het algoritme het optimale rooster af, rekening houdend met zoveel mogelijk regels en beperkingen. Dit stroomlijnt wat doorgaans een tijdsintensief proces is, waardoor planners zich kunnen richten op andere belangrijke taken die hun aandacht vereisen.

Gebruiksscenario's

Het Auto Toewijzen algoritme biedt een oplossing voor klanten van vrijwel alle groottes. Het genereert automatisch efficiënte planningen voor kleine bedrijven met locaties met slechts een paar werknemers en voor locaties met complexe planningsregels, veel werknemers en werknemersvoorkeuren.

Bij het automatisch genereren van een planning voor de komende periode kan het Auto Toewijzen module rekening houden met verschillende aspecten:

  • (Lokale) Arbeidswetten
  • Bedrijfsplanningsregels
  • Kosten van de planning*
  • Eerlijkheidsregels om een gelijke verdeling van (on)gunstige diensten onder werknemers te waarborgen
  • (On)beschikbaarheid van werknemers
  • Voorkeurstijden van werknemers
  • Dienst- en werknemersvaardigheden matchen
  • Urenbalans van werknemers
  • Planning van de vorige periode

Op basis van de bedrijfsstrategie kunnen elk van die aspecten indien nodig worden geprioriteerd. Bijvoorbeeld, om de werknemers tevredenheid te verbeteren, kunt u het algoritme zo configureren dat werknemersvoorkeuren meer gewicht krijgen dan de voorkeuren van het bedrijf. Dit kunt u doen door de gewichten van de verschillende regels in het algoritme aan te passen.

Het algoritme is een set van niet-toegewezen diensten voor de komende periode. Wanneer u op de knop Auto Toewijzen klikt, zal het algoritme gedurende enkele minuten (afhankelijk van het aantal diensten, regelset en aantal werknemers) draaien en, na voltooiing, direct het gegenereerde rooster weergeven in de Roosterview. Indien nodig kan de lokale manager dit rooster handmatig aanpassen en publiceren wanneer gereed.

* Vanwege de complexe loonregels en overwerkmethoden kan het algoritme de kosten niet nauwkeurig berekenen. Daarom kan het algoritme alleen de daadwerkelijke kosten van het gegenereerde rooster aangeven.


How did we do?