Samenwerkingsgroepen FAQ

Updated by Daniel Sjögren

Hieronder vindt u wat aanvullende informatie over hoe u uw Samenwerkingsgroepen effectief kunt beheren, zoals een uiteenzetting van de validaties en enkele veelgestelde vragen en antwoorden/oplossingen.

Let echter op dat de meeste logica rond machtigingen niet uniek is voor de Samenwerkingsgroepen, die dezelfde logica volgen als iedereen/alles dat gebruikmaakt van het AIO-platform.

Q: Wat zijn de validaties voor samenwerkingsgroepen?

A: Bij het configureren van uw samenwerkingsgroepen zijn er een paar beperkingen/validaties waar u op moet letten:

Configuratie

Verplicht (Ja/Optioneel)

Validaties

Groepsnaam

Ja

 • Verplicht veld
 • Maximum van 64 tekens.
 • Kan dezelfde naam gebruiken als bestaande samenwerkingsgroepen.

Label

Ja

 • Verplicht veld; één label per samenwerkingsgroep.
 • Kan hetzelfde label gebruiken voor meerdere samenwerkingsgroepen.

Gekoppelde groepen

Optioneel

 • U kunt slechts één gekoppelde groep toewijzen aan één samenwerkingsgroep binnen een hiërarchie.
 • U kunt echter dezelfde groep koppelen aan een samenwerkingsgroep in een andere hiërarchie.

Gekoppelde werknemers

Optioneel

 • U kunt slechts één gekoppelde werknemer toewijzen aan een samenwerkingsgroep binnen een hiërarchie.
 • U kunt echter dezelfde werknemer koppelen aan een samenwerkingsgroep in een andere hiërarchie.

Kinder samenwerkingsgroepen

Optioneel

 • Maximum: Maximaal van 64 tekens.
 • Kan Gebruik dezelfde naam als bestaande samenwerkingsgroepen.

Domo Insluitings-ID

Optioneel

 • Moet zijn 5 tekens.
 • Niet van toepassing Ondersteuning Speciale tekens.
 • Moet zijn alphanumeric.
 • Het ID is hoofdlettergevoelig.
 • Hetzelfde Domo Embed ID kan wordt gebruikt over meerdere groepen.

Q: Wie kan een samenwerkingsgroep opzetten?

A: Gebruikers moeten de volgende rollen en rechten krijgen in WFM om samenwerkingsgroepen te configureren voor hun organisatie:

 • Elke rol verleend op account/domeinniveau.
 • Accountinstellingen: Schrijfrechten.
 • Taakbeheer: Lees toestemming.

Voor nieuwe gebruikers moet de Frontline portal module ook worden ingeschakeld onder Accountinstellingen > Toegangsrechten > Modules > Frontline Portal.

Let op dat het activeren van modules alleen beschikbaar is voor Quinyx-experts. Neem contact op met uw Quinyx-vertegenwoordiger of onze Supportteam.
Q: Waarom klapt mijn groep steeds in?

A: Telkens wanneer u een nieuwe kind-samenwerkingsgroep toevoegt of verwijdert, zal uw hele boomstructuur "terugspringen" naar zijn standaardstatus, bijvoorbeeld de ingeklapte status.

De afbeelding hierboven toont de uitgeklapte status van de samenwerkingsboom.

De afbeelding hierboven toont de standaard ingeklapte status van de samenwerkingsboom.

Hoewel we begrijpen dat dit voor verwarring kan zorgen, is het momenteel noodzakelijk dat de boomstructuur inklapt om goede prestaties te garanderen bij het laden van de samenwerkingsgroepen. We zullen dit blijven monitoren en alle feedback is welkom.

Q: Moet ik meerdere hiërarchieën maken? Zo ja, welke wordt gebruikt aan het einde van de FLP?

A: Hoewel het technisch gezien mogelijk is om meerdere samenwerkingsgroep-hiërarchieën te maken (met meerdere hoofd-/oudergroepen), maakt de Frontline Portal momenteel geen onderscheid tussen hen. Dit betekent dat als u 10 hiërarchieën heeft gemaakt met 10 hoofdgroepen, FLP niet kan interpreteren welke de "enige bron van waarheid" is tussen de verschillende hiërarchieën, en welke het moet lezen vanuit (om iemand te laten delen op basis van Groepstype). Omdat het niet kan beslissen welke te gebruiken, zal het er gewoon geen gebruiken, en het zal lijken alsof het kapot is.

Dit is een bekende beperking met de eerste versie van Samenwerkingsgroepen en tot er een oplossing is, is het belangrijk dat als onze "bedoelde manieren van werken", u gebruikers instrueert om slechts één hiërarchie met slechts één hoofd/oudergroep te maken, totdat we (hopelijk snel) met een oplossing hiervoor kunnen komen.

Q: Wat als ik al een organisatorische hiërarchie heb gemaakt die voor mij werkt? Moet ik het gewoon opnieuw maken en 1:1 in Samenwerkingsgroepen in kaart brengen?

A: Helaas - het korte antwoord is ja.

Hoewel een uitzonderlijk geval, als u FLP en WFM in de AIO-omgeving wilt gebruiken, moet u uw setup hier ook opnieuw maken in samenwerkingsgroepen, om uw organisatie op de juiste manier op te zetten met behulp van deze samenwerkingsgroepen (zelfs als het een 1:1 setup is).

Op korte termijn zijn we ons ervan bewust dat dit enige frustratie kan veroorzaken. We streven ernaar om op de lange termijn een manier te vinden om dit te verbeteren om een meer naadloos beheer tussen beide mogelijk te maken. Maar voor nu worden beide gewoon onafhankelijk beheerd om het eenvoudig en flexibel te houden.

V: Als FLP standalone gebruiker, wat betekent Samenwerkingsgroepen in termen van het verdelen van middelen?

A: Aanvullende informatie over "hoe content te verdelen in het FLP-portaal" is te vinden hier. Let op dat deze Samenwerkingsgroepen initiatief eigenlijk niets verandert vanuit het gebruikersperspectief; het geeft alleen extra flexibiliteit in hoe een gebruiker zijn Samenwerkingsgroep hiërarchieën kan maken en beheren.


How did we do?