Widget användningsfall - Wiki / Blogg

Uppdaterad av Daniel Sjögren

  • Skapa wiki-sidor för att publicera viktig referensinformation till företaget.
  • Lägg till och uppdatera sidorna när som helst.
  • Samarbeta med andra teammedlemmar.
  • Widgets möjliggör snabb länkning till relaterade resurser från en enda sida.
  • Skapa en lätt navigerbar resurshubb.


Fick du hjälp?