Widget användningsfall: Ämnesfokus

Uppdaterad av Daniel Sjögren

  • Här kan du skapa en widget för att fokusera på ett specifikt ämne (t.ex. Black Friday-kampanj).
  • Lägg bara till ämnesetikettenså kommer resurser relaterade till detta ämne automatiskt att matas in i widgeten.
  • Widgetens namn kommer att visas på startsidan.

För mer information om användningsområden för widgetar, klicka här.


Fick du hjälp?