Vanliga frågor om övertid

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Vad är en global övertidsperiod och hur används den?

S: Global övertid används för att ställa in perioder som, på organisationsnivå, automatiskt ska lägga till ytterligare utbetalningar till en anställd som loggar ett skift under detta fönster. Dessa globala inställningar används sedan som standard i avtalsmallar och individuella avtal.

Övertidsperioder (ÖT) definieras på dagsnivå och är globala för kontot. Om det finns avtal där olika ÖT-perioder gäller, är det definierat i det specifika avtalet.

F: Vart ska jag konfigurera övertidsperioder?

S: Du kan konfigurera övertidsperioder på organisationsnivå för att automatiskt lägga till ytterligare utbetalningar till en anställd som loggar ett skift under en viss förutbestämd tidsperiod.

F: Vart ställer jag in övertidsperioden för anställda?

S: Du kan ställa in en övertidsperiod på en avtalsmall så att den endast gäller i vissa situationer med specifika anställningsavtal. F: Hur väljer jag mellan Betald ÖT eller Sparad i stället? Läs mer här.

F: Om jag har en löneartsregel som ersätter övertidslönearten med 0, kommer en varning att genereras?

S: Ingen varning kommer att genereras.

F: Hur hänger övertid och övertidsmetoder ihop?

S: Övertid är tid som arbetas utöver normal arbetstid. Övertidsmetoder är olika regler som dikterar hur och när övertid ska betalas ut till dina anställda. Läs om praktiska exempel på övertidsmetoder här.

F: Hur genereras lönearter från övertid?

Övertidsmetoder i Quinyx genererar övertid baserat på olika faktorer. Klicka här för att läsa mer om lönearter som genereras från övertidsmetoder.


Fick du hjälp?