Overerving kostenplaats

In Quinyx is het mogelijk om handmatig een kostenplaats te selecteren op ploegen en stoten. Dit is een manier om de automatische overnamelogica voor kostenplaatsen te overschrijven die wordt toegepast bij het extraheren van salarisbestanden of -rapporten. De automatisch overgenomen kostenplaats is ook zichtbaar in Roosteritems in de Tijdkaart.

Als de stempel is verbonden met een ploeg en de kostenplaats niet handmatig is geselecteerd op de stempel, moet de kostenplaats worden overgenomen van de eerste hiërarchische entiteit waarop deze is gedefinieerd, in deze volgorde:

 • De kostenplaats die tijdens de dienst is geselecteerd
 • De sectie waartoe de ploeg behoort
 • De eenheid waartoe de dienst behoort
 • De werknemer (zoals vermeld op de werknemerskaart)
 • De sectie waartoe de werknemer behoort
 • De eenheid waartoe de werknemer behoort
 • De regio waartoe de werknemer behoort

Als de punch niet is verbonden met een ploeg, moet de kostenplaats in deze volgorde worden overgenomen:

 • De werknemer (zoals vermeld op de werknemerskaart)
 • Van de eenheid waartoe de stoot behoort, via de werknemer
 • De sectie waartoe de werknemer behoort
 • De eenheid waartoe de werknemer behoort
Uitzondering basisschema

De overervingslogica van de kostenplaats is niet van toepassing als de gebruiker een basisschema heeft uitgerold dat geen kostenplaats heeft die aan de ploegen is gekoppeld.

Dit betekent dat de bovenstaande logica voor het overnemen van kostenplaatsen helemaal niet van toepassing is als de gebruiker een basisschema heeft uitgerold.

Scenario

Een medewerker heeft ploegen uitgerold die allemaal een kostenplaats missen. In dit geval wordt de kostenplaats van de eenheidskaart niet weergegeven op de ploegen omdat het basisschema geen kostenplaatsen heeft die zijn gekoppeld aan de ploegen van de werknemer.


How did we do?