Visa Statistik i Schema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Välj Statistik under Visningsalternativet i Schema för att se standardvariabler och, om tillämpbart, optimala bemannings- och prognosvariabler.

Den här artikeln handlar om standardvariabler. Se mer information om optimal bemanning och prognos här.

Standardvariabler

Standardvariabler är variabler som Quinyx beräknar baserat på systemets konfiguration - främst kring schema, stämplingar och frånvaro. Se nedan för definitioner av alla standardvariabler som vi stöder i grundchemat:

Namn

Definition

Alternativ / inställningar som påverkar beräkningen

Schemalagda timmar inkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan raster, inklusive schemalagda timmar som täcks av frånvaro, plus obemannade skift.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)
 • Tabeller > Frånvarotyper > "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Schemalagda timmar exkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan raster exklusive schemalagda timmar som täcks av frånvaro, plus obemannade skift.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)

Produktiva timmar

Schemalagda timmar med avancerad inställning "Produktiva timmar" exklusive timmar som täcks av frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) Skifttyp avancerade inställningar, eller
 • B) Skift avancerade inställningar
 • "Räknas som produktiva timmar" ("Ja, alltid", "Ja, för schemalagda timmar") (ja / nej)

Arbetade timmar inkl. frånvaro

Arbetade timmar inklusive schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)
 • Tabeller > Frånvarotyper > Frånvaroorsaker
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Arbetade timmar exkl. frånvaro

Arbetade timmar exklusive schemalagda timmar med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som arbetade timmar" (ja / nej)

Frånvarotimmar

Schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som schemalagda timmar" (nej)

Faktisk lönekostnad

Faktisk lönekostnad beräknad från lönearter genererade från stämplingar och frånvaro.

OBS: Affärsdygnsbryt beaktas.

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter> Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad

Förväntad lönekostnad baserad på faktisk lönekostnad fram till denna heltimme från början av vald period, plus schemalagd lönekostnad från denna heltimme till slutet av vald period

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc. (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad (arbetsdag)

Förväntad lönekostnad baserad på faktiska lönekostnader fram till denna hela timme från början av vald period plus schemalagd lönekostnad från denna hela timme till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad inkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från otilldelade och tilldelade skift inklusive frånvaroskift till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) - Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde) Tilldelade skift:
 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (frånvaroskift):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad exkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från icke tilldelade och tilldelade skift exkl frånvaro till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)
Endast schemalagda poster som äger rum i den aktuella gruppen ingår i statistiken - till exempel ingår inte skift som sker på andra enheter.
Statistiken visar schemaobjekt och anställda oavsett om en viss anställd har en aktiv roll eller inte.
Standardvariabler är för närvarande inte tillgängliga via API:er. Håll utkik för framtida uppdateringar!

Sammanfattning

Summan av varje variabel för den valda perioden:

Tabell

Variabler uppdelade per dag eller, i daglig vy, per timme:

Eftersom några av variabelnamnen i statistiken är ganska långa har vi lagt till inforuta så att du kan se hela namnet.

Diagram

Variabler uppdelade per timme i dag- och vecko-vyn, och per dag i månadsvyn.

Variablerna är uppdelad baserat på enhet, dvs 1) timmar och 2) försäljning och kostnad. Beroende på vilka variabler du har valt (penna-ikonen) kommer du därför att kunna se variabler i en eller två grafer:

Grafdatapunkter visas på en dagnivå när mer än en dag har valts.
Observera att om du använder variabler med olika enheter, så kan du minska statistikens höjd genom att klicka på "pilen" som visas högst upp i statistiken. Du kommer fortfarande att kunna se båda graferna, men du behöver skrolla.

Om du vill se mer detaljer så kan du fortfarande med hjälp av muspekaren se data per variabel och timme:

Penna

Med pennan kan du välja vilka variabler du vill visa statistik för. Du behöver bara ställa in detta en gång eftersom det komms ihåg tills nästa gång:

Enbart schemakomponenter som befinner sig på den nuvarande gruppen visas i statistiken - exempelvis visas inte skift som äger rum på andra enheter i statistiken.

Uppdatera variabler

Vi har gjort en betydande uppdatering för att göra statistiken snabbare. Variablerna i statistiken uppdateras inte längre automatiskt när användaren gör en ändring i gränssnittet. Användaren måste aktivera uppdateringen manuellt genom att klicka på uppdateringsikon i statistiken:

Om du till exempel filtrerar i schemavyn måste du uppdatera statistiken så att datan kan uppdateras baserat på ditt filterval.

När datan inte är uppdaterad så blir statistiken nedtonad. Klicka på uppdatera så uppdateras datan:

Observera att statistiken kommer att uppdateras automatiskt när datumintervallet och/eller visningsläget (dag/vecka/månad/anpassad etc.) ändras.

Quinyx kommer ihåg valet av variabler

När du har valt vilka variabler du vill se i grundschemat kommer ditt val att kommas ihåg nästa gång.

Statistikvalet (både i schema och grundschema) att komma ihåg per användare och konto, så om du har tillgång till flera konton kan du nu ha olika val på olika konton.

Hur man ställer in standardvariabler

Det är möjligt att bestämma vilka standardvariabler som ska vara synliga i schemaläggningsvyn. Om du är kontoansvarig (systemadministratör), gå till Kontoinställningar och Variabelinställningar. Där kan du bestämma vilka standardvariabler som ska vara synliga i schemaläggningsvyn för hela organisationen.

Endast schematkomponenter som ingår i den aktuella gruppen räknas i statistiken, skift som sker på andra enheter ingår inte i beräkningen.


Fick du hjälp?