Mobil - Schemasummering

Uppdaterad 27/10/20 av Leigh Hutchens

Summering över schemalagda/arbetade timmar i specific period

Det är nu möjligt att få en summering av de följande timmarna i våra mobilappar:

 • Detaljschema
  • Nominella timmar - Denna rad visar dom nominella timmarna för vald period
  • Max/vecka - Denna rad visar maximalt antal timmar per vecka uppsatt i den anställdes avtal
  • Nominella/vecka - Denna rad visar nominella timmar per vecka
  • Dagar i perioden - Denna rad visar antal dagar i vald tidsperiod
  • Skift - Denna rad visar antal skift i vald period
  • Veckans första dag - Denna rad visar veckans första dag uppsatt i den anställdes avtal
  • Dygnsvila infaller - Denna rad visar när dygnsvila infaller som är uppsatt i den anställdes avtal
 • Schemalagda timmar
  • Schemalagda timmar - Denna rad visar antalet schemalagda timmar i vald tidsperiod (om raster är satta att räknas som schemalagda timmar i avtalet så inkluderas de med)
  • Raster - Denna rad visar totalt antal schemalagda rasttimmar oavsett om dom räknas som schemalagda eller inte
  • Summa exkl. raster - Denna rad visar antalet schemalagda timmar utan att räkna raster oavsett om raster räknas som schemalagda timmar eller inte i avtalet
  • Diff. Nominella timmar - Denna rad visar differensen mellan den anställdes nominella timmar och schemalagda timmar
  • OB-1/OB-2 tillägg - Denna rad visar antalet stämplade OB timmar för historiska datum och schemalagda OB timmar för framtida datum i vald tidsperiod
 • Arbetade timmar
  • Arbetade timmar - Denna rad visar antalet stämplade + frånvarotimmar i vald period
  • Diff. Schemalagda timmar - Denna rad visar differensen mellan arbetade timmar och schemalagda timmar i vald period
  • Diff Nominella timmar- Denna rad visar skillnaden mellan arbetade timmar och den anställdes nominella timmar i vald period

Vyn schema summering kan nås ifrån den vanliga schemavyn genom den lilla tratt ikonen med en kalender och klocka under dom tre prickarna i det högra hörnet.

Du har även möjlighet att sätta ett specifikt tidsspann genom att sätta från och till datum eller välja en beräkningsperiod som definierats i avtalet. Denna funktionalitet styrs av rättigheter och delen för nominella timmar har slagits av som standard. Informationen i denna vy är densamma som den som finns i detaljschemat i webversionen Classic.


Fick du hjälp?