Mobil – Schemasummering

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Summering av schemalagda/arbetade timmar för valfri period i schemat

Schemasummering kan nås från Schemavyn genom den lilla kalender-/klock-ikonen under de tre prickarna i det övre högra hörnet.

Det är också möjligt att ställa in en tidsperiod eller att välja en specifik schemaperiod från avtalet. Denna funktion styrs med hjälp av åtkomsträttigheter. Summeringar för nominella timmar är som standard avstängda, eftersom vissa företag inte använder nominella timmar.

I schemasummeringen kan du se följande timmar i mobilapparna:

Detaljerat schema

Funktionalitet

Beskrivning

Nominella timmar

Den här raden visar de nominella timmarna för den valda tidsperioden.

Max/vecka

Denna rad visar maximalt antal timmar per vecka uppsatt i den anställdes avtal.

Nominell/vecka

Den här raden visar de nominella timmarna per vecka.

Dagar i perioden

Den här raden visar antalet arbetsdagar i den valda tidsperioden.

Skift

Den här raden visar det totala antalet skift under den valda tidsperioden.

Veckans första dag

Den här raden visar den första veckodagen som har ställts in i de anställdas avtal.

Dygnsvila infaller

Denna rad visar när dygnsvila infaller enligt vad som är uppsatt i den anställdes avtal.

Schemalagda timmar

Funktionalitet

Beskrivning

Schemalagda timmar

Den här raden visar antalet schemalagda timmar under den valda tidsperioden (om raster är inställda på att räknas som schemalagda timmar i avtalet kommer de att inkluderas här).

Raster

Denna rad visar totalt antal schemalagda rasttimmar oavsett om dom räknas som schemalagda eller inte.

Summa exkl. raster

Den här raden visar antalet schemalagda timmar exklusive raster oavsett om rasterna är inställda på att räknas som schemalagd tid eller inte i avtalet.

Diff. Nominella timmar

Den här raden visar skillnaden mellan de anställdas nominella och schemalagda timmar.

OB-1/OB-2 tillägg

Denna rad visar antalet stämplade OB-timmar för historiska datum och schemalagda OB-timmar för framtida datum i vald tidsperiod.

Arbetade timmar

Funktionalitet

Beskrivning

Arbetade timmar

Den här raden visar antalet stämplade timmar + frånvarotimmar under den valda tidsperioden.

Diff. Schemalagda timmar

Den här raden visar skillnaden mellan arbetade timmar och schemalagda timmar under den valda tidsperioden.

Diff. Nominella timmar

Den här raden visar skillnaden mellan de arbetade timmarna och de anställdas nominella timmar under den valda tidsperioden.

Läs mer om hur du skräddarsyr den mobila upplevelsen för dina medarbetare med mobil- och personalbehörigheter här.


Fick du hjälp?