Mobil - Schemasummering

Uppdaterad 2/6/20 av Leigh Hutchens

Summering över schemalagda/arbetade timmar i specific period

Det är nu möjligt att få en summering av de följande timmarna i våra mobilappar:

  • Schemalagda timmar
  • Arbetade timmar
  • Nominella timmar

Vyn schema summering kan nås ifrån den vanliga schemavyn genom den lilla ikonen med en kalender och klocka.

Du har även möjlighet att sätta ett specifikt tidsspann genom att sätta från och till datum eller välja en beräkningsperiod som definierats i avtalet. Denna funktionalitet styrs av rättigheter och delen för nominella timmar har slagits av som standard. Informationen i denna vy är densamma som den som finns i detaljschemat i webversionen Classic.


Fick du hjälp?