Notifieringar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du öppnar Schemavyn ser du klockikonen för notifieringar på övre vänstra sidan:

Genom att klicka på klockikonen skjuts schemat åt höger och notifieringspanelen öppnas på vänster sida. Detta gör att du kan hantera notifieringar och se schemat samtidigt:

Klicka på vänsterpilikonen eller klockikonen för att stänga notifieringspanelen igen.

I framtida versioner kommer vi att göra ytterligare förbättringar inuti notififeringspanelen för att göra det ännu enklare att arbeta med. Håll dig uppdaterad!

Notifieringskategorier

Panelen är uppdelad i kategorier så att du enkelt kan vidta åtgärder på notifieringarna:

Skiftbokningar

Visar skiftbokningar som kräver chefens godkännande. Om någon försöker boka ett skift som för närvarande ägs av någon annan, kommer detta också att visas.

Skiftbyten

Visar skiftbyten som kräver chefens godkännande.

Frånvaroansökningar

Visar frånvaroansökningar som skickats in av anställda. Om frånvaron som begärs bara täcker en del av dagen, kommer Quinyx att visa från och till tiden för begäran i aviseringspanelen.

Obemannade skift

Visar alla obemannade skift.

Skift att lediggöra

Visar alla skift där anställda har begärt att bli obemannade från ett skift.

Skifttilldelning på bortaenhet

Visar skift på bortaenheten som kräver godkännande från hemmaenhetens chef

Scheman för godkännande

Visar scheman som är redo att godkännas och publiceras.

Vidta åtgärder på notifieringar

För att vidta åtgärder på en notifiering, klicka helt enkelt på den och bestäm vilken typ av åtgärd du vill ta:

Läs mer om att pausa notiferingar här.

Användarberättelser

Som en chef som öppnar notiferingspanelen:

  • Jag kan enkelt se vilken typ av olika notifieringar jag har fått.
  • Jag kan enkelt se vad varje notifiering handlar om.
  • Jag kan enkelt vidta åtgärder på varje notifiering.
  • Jag presenteras med smart information när jag vidtar åtgärder på notifieringarna.


Fick du hjälp?