Notifieringspanelen

Uppdaterad 29/6/21 av Leigh Hutchens

I Notifieringar får du som chef en översikt över punkter som kräver något slags beslut från din sida. Du navigerar till Notifieringar genom klocksymbolen i den högra delen av verktygsfältet.

I den här panelen visas saker som kräver någon typ av handling. Följande uppdelning finns avseende punkter som kräver beslut från en chef:

 • Skiftbokningar
  • Visas framåt i tiden från dagens datum fram till den sista dagen i den publicerade perioden. Om ett skift har flera förfrågningar så indikeras detta genom att bilderna för medarbetarna som ansökt staplats på varandra samt genom antalet sökande visas på en bricka:
 • Skift att lediggöra
  • Visas framåt i tiden från dagens datum fram till den sista dagen i den publicerade perioden
  • I den här sektionen ser du förfrågningar från medarbetare som önskar att inte arbeta ett visst skift. Om du har enhetsinställningen "Välja vid byten" urbockad så kan dina anställda bara uttrycka att de vill inte arbeta ett visst skift - de kan inte ange vem de vill ge skiftet till alternativt vem de önskar byta skift med. Om du har samma inställning ibockad så är ett av flera val dina medarbetare kan göra att signalera till sina kollegor och chefer att de inte vill arbeta ett visst skift och att någon annan kan boka det istället. Båda dessa kallar vi skift att lediggöra - medarbetaren önskar att lediggöras från skiftet i fråga. Precis som med andra skift- och frånvaroförfrågningar visas dessa förfrågningar i Notifieringar-panelen. Skiftet i fråga visas tillsammans med medarbetarens namn och bild samt texten "Önskar lediggöras":
  • Om du klickar på skiftet i fråga kommer du till en detaljpanel. Den här panelen innehåller namnet och bilden på medarbetaren som skickat förfrågan och en rullgardinsmeny som gör att du kan tilldela passet till en annan medarbetare. "Obemannat" är förvalt som standard. Samma panel innehåller skiftdetaljer och uppgiftsdetaljer om skiftet innehåller en uppgift.
  • Längst ner på panelen kan du utföra åtgärden som valts i panelen med knappen "Godkänn". Knappen "Neka" kommer att ignorera det som står angivet i rullgardinsmenyn och helt enkelt ta bort begäran från Notifieringar-panelen. Oavsett huruvida du godkänner eller nekar så kommer medarbetaren i fråga få en notifiering till följd av ditt val.
 • Frånvaroansökningar
  • Visas bakåt i tiden och framåt.
 • Intresseanmälan
  • Visas framåt i tiden från dagens datum.
 • Obemannade skift
  • Visas framåt i tiden från dagens datum fram till den sista dagen i den publicerade perioden.


Fick du hjälp?