Frontline Portal - Methoden voor het selecteren van ontvangers

Updated by Daniel Sjögren

Wanneer u de beoogde doelgroep voor uw bron selecteert, kunt u uw voorkeursmethode voor het selecteren van ontvangers kiezen. In dit artikel worden uw opties besproken.

Specifieke groepen

Met deze methode kunt u zoeken naar specifieke groepen binnen uw organisatie en alleen die groepen aan uw doelgroep toevoegen. Bijvoorbeeld bepaalde winkels die tot een district behoren.

Op groepstype

Met deze methode kunt u alle groepen van het gewenste type selecteren die zich bevinden binnen en onder uw gekozen niveau in de organisatie, als ontvangers. Bijvoorbeeld, het stelt u in staat om alle regiogroepen binnen uw organisatie te selecteren.

Op winkel

Deze modus werkt als Selecteren op groepstype, maar met een vereenvoudigde stap: het kiest automatisch het {tasking group} groepstype en brengt u direct naar de hiërarchie voor groepsselectie. Bijvoorbeeld, het stelt u in staat om verschillende winkels te selecteren die verspreid zijn over verschillende regio's in uw organisatie.

Op roletype

Met deze methode kunt u ontvangers selecteren op basis van roletype en vervolgens een groep binnen uw organisatie kiezen. Hiermee worden alle rollen van het gewenste type geselecteerd, gelegen binnen en onder uw gekozen niveau in de organisatie, als ontvangers. Bijvoorbeeld, het stelt u in staat om alle managers binnen één of meerdere specifieke regio's te selecteren.

Toevoegen vanuit opgeslagen doelgroepen

Deze modus stelt u in staat om ontvangers toe te voegen vanuit bestaande opgeslagen doelgroepen. Het voegt de ontvangers toe zonder de bijbehorende instellingen toe te voegen, wat betekent dat uw huidige instellingen voor uw doelgroep behouden blijven. Bijvoorbeeld, u kunt een opgeslagen doelgroep hebben voor al uw vlaggenschipwinkels. Door deze optie te gebruiken, kunt u die specifieke subset van ontvangers selecteren.

Als u vragen heeft over de distributie van het Frontline Portal, klik dan hier om onze FAQ te lezen.


How did we do?