Redo-för-lön-indikator

Uppdaterad 10 months ago av Leigh Hutchens

I schemaläggningsvy

I schemavyn visas en grön cirkel visades runt den anställdes avatar i schemavyn när alla synliga stämplingar och all frånvaro för den anställda hade bekräftats.

Den gröna cirkeln runt avataren visas om följande tre kriterier är uppfyllda för perioden som för närvarande visas i schemat:

  1. Det finns minst en stämpling per skift oavsett vilka filter som används.
    1. Det enda undantaget från ovanstående är om du har en regel för helgdagar som anger att skift utan matchande stämplingar ska generera ett löneutfall på aktuell helgdag.
  2. Alla stämplingar och all frånvaro är attesterade oavsett vilka filter som används.
Den gröna cirkeln indikerar atteststatusen för medarbetaren enbart i den aktuella gruppen; se nedan skärmdumpar för en illustration av detta.
Läs mer om hur du använder Time att granska löneposter innan du kör lön och Löneåtgärder för information om skapar och bearbetar lönefiler.


Fick du hjälp?