Redo för lönekörning-indikator

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I Schemavyn

Anställd "redo för lönekörning-status"

I Schemavyn visas en grön cirkel med en checkruta runt den anställdes avatar när alla synliga stämplingar och frånvaro för den anställde har blivit attesterade och de är redo att överföras till lön.

Den gröna cirkeln runt avataren kommer att visas om följande tre kriterier uppfylls för den period som för närvarande visas i schemat:

  1. Det finns minst en stämpling per skift oavsett tillämpade filter.
    1. Det enda undantaget till ovanstående är om du har en helgdagsregel som specificerar att skift utan matchande stämplingar ska generera en löneutfall på den helgdagen.
  2. Alla stämplingar och frånvaro är attesterade oavsett tillämpade filter.
Den gröna cirkeln indikerar atteststatusen för den anställde i den för närvarande valda gruppen endast; se nedan skärmdumpar för en illustration av detta.

"Redo för lönekörning-status" räknare för anställda

I Schemavyn kan du också se en checkruta högst upp på listan över anställda. Denna checkruta indikerar att alla anställda är redo för lönekörning.

Dessutom finns det en tillagd etikett till verktygstipset.

Läs mer om att använda Tid-vyn för att granska löneposter innan du kör löneposter och Löneåtgärder för information om att skapa och behandla lönefiler.


Fick du hjälp?