Arbeta med frånvarotyper

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Läs mer om användning av frånvaroinställningar och frånvarotyper här.

Vad är frånvarotyper?

Frånvarotyper används för att definiera hur en frånvaroorsak ska betraktas. Om någon av dina frånvaroorsaker ska inkludera osocial tid, t.ex. Sjuk-OB samtidigt, måste det betraktas som "Sjukdom" för att Quinyx ska kunna generera lönearten för Sjuk-OB från tabellerna.

Hur används frånvarotyper?

Frånvarotyper skapas för att gruppera frånvaroorsaker och, i vissa lönesystem, bestämma var transaktionen kommer att hamna i lönefilen. För varje frånvaroorsak kan du ange om det kommer att generera lön (men inte vilken löneart) för den anställde och om det kommer att betraktas som arbetad tid. Du kan också ställa in om frånvaroorsaken kommer att betraktas som sjukdom, ledighet, semester eller annan typ av ledighet.

Konfigurera frånvarotyper

Du hittar frånvarotyper under Kontoinställningar > Frånvarohantering > Frånvaroinställningar > Hantera frånvarotyper.

Om du önskar använda en befintlig frånvarotyp för en ny frånvaroorsak du skapar, eller redigera en befintlig frånvaroorsak för att använda en specifik frånvarotyp, kan du göra det.

Hantera frånvarotyper

Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet på sidan Frånvaroinställningar för att komma åt Hantera frånvarotyper. Du kommer att se en lista över befintliga frånvarotyper. Klicka på penn-ikonen för att redigera.

Klicka på + ikonen för att lägga till en ny frånvarotyp.

Hantera som tillhandahåller endast tre alternativ: Permission, Sjukdom och Semester, men för allt som inte är sjukdom, permission eller semester, bör du bara lämna detta tomt och namnge typen till Annat/Övrigt.

Ändringar kommer att påverka alla frånvaroorsaker som använder denna frånvarotyp.

Frånvarotyper måste skapas före frånvaroorsaker, eftersom du kommer att lägga till frånvarotypen till frånvaroorsaken när du skapar/redigerar den.

Användarhistorier

Som Account manager/Chef med skrivrättigheter på kontoinställningar:

  • Kan jag navigera till en sida där jag kan se alla befintliga frånvarotyper.
  • Kan jag redigera alla befintliga frånvarotyper.
  • Kan jag lägga till en ny frånvarotyp.
  • Kan jag ta bort en befintlig frånvarotyp.

Som en Account manager/Chef med läsrättigheter för kontoinställningar:

  • Kan jag navigera till en sida där jag kan se alla befintliga frånvarotyper.
  • Kan jag se "inaktiverade" inställningar för varje individuell frånvarotyp.
  • Kan jag lägga till en ny frånvarotyp.
  • Kan jag redigera en befintlig frånvarotyp.
  • Kan jag ta bort en befintlig frånvarotyp.
Läs mer om att använda API:er relaterade till frånvaro. här.


Fick du hjälp?