Grupp av lönearter

Uppdaterad 11 months ago av Oscar Combes

"Grupp av lönearter"-alternativet som ges vid skapande av löneartsregler innehåller flertalet val. Nedan listas dessa grupper tillsammans med de standardlönearter de innehåller.

Alla lönearter inklusive OB

 • 1000 - Timlön
 • 1021 - Arbetad tid vid månadslön
 • 1032 - Mertid utbetalas
 • 1033 - Övertid extra utbetalas
 • 1034 - Övertid 4 utbetalas
 • 1050 - OB-1 tillägg
 • 1051 - OB-2 tillägg
 • 1052 - OB-3 tillägg
 • 1053 - OB-4 tillägg
 • 1054 - OB-5 tillägg
 • 1055 - OB-6 tillägg
 • 1056 - OB-7 tillägg
 • 1057 - OB-8 tillägg
 • 1091 - Inarbetad enkel övertid till komp
 • 1092 - Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • 1093 - Inarbetad extra övertid till komp
 • 1094 - Inarbetad övertid 4 till komp
 • 1180 - Dagsövertid enkel utbetalas
 • 1181 - Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • 1182 - Dagsövertid extra utbetalas
 • 1183 - Dagsövertid 4 utbetalas
 • 1184 - Veckoövertid enkel utbetalas
 • 1185 - Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • 1186 - Veckoövertid extra utbetalas
 • 1187 - Veckoövertid 4 utbetalas
 • 1188 - Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • 1189 - Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • 1190 - Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • 1191 - Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • 1192 - Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • 1193 - Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • 1194 - Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • 1195 - Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • 1200 - OB-1 tillägg till komp
 • 1201 - OB-2 tillägg till komp
 • 1202 - OB-3 tillägg till komp
 • 1203 - OB-4 tillägg till komp
 • 1204 - OB-5 tillägg till komp
 • 1205 - OB-6 tillägg till komp
 • 1206 - OB-7 tillägg till komp
 • 1207 - OB-8 tillägg till komp

Alla lönearter exklusive OB

 • 1000 - Timlön
 • 1021 - Arbetad tid vid månadslön
 • 1032 - Mertid utbetalas
 • 1033 - Övertid extra utbetalas
 • 1034 - Övertid 4 utbetalas
 • 1091 - Inarbetad enkel övertid till komp
 • 1092 - Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • 1093 - Inarbetad extra övertid till komp
 • 1094 - Inarbetad övertid 4 till komp
 • 1180 - Dagsövertid enkel utbetalas
 • 1181 - Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • 1182 - Dagsövertid extra utbetalas
 • 1183 - Dagsövertid 4 utbetalas
 • 1184 - Veckoövertid enkel utbetalas
 • 1185 - Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • 1186 - Veckoövertid extra utbetalas
 • 1187 - Veckoövertid 4 utbetalas
 • 1188 - Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • 1189 - Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • 1190 - Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • 1191 - Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • 1192 - Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • 1193 - Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • 1194 - Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • 1195 - Inarbetad veckoövertid 4 till komp

Endast grundlönearter

 • 1000 - Timlön
 • 1021 - Arbetad tid vid månadslön

Endast OB

 • 1050 - OB-1 tillägg
 • 1051 - OB-2 tillägg
 • 1052 - OB-3 tillägg
 • 1053 - OB-4 tillägg
 • 1054 - OB-5 tillägg
 • 1055 - OB-6 tillägg
 • 1056 - OB-7 tillägg
 • 1057 - OB-8 tillägg
 • 1200 - OB-1 tillägg till komp
 • 1201 - OB-2 tillägg till komp
 • 1202 - OB-3 tillägg till komp
 • 1203 - OB-4 tillägg till komp
 • 1204 - OB-5 tillägg till komp
 • 1205 - OB-6 tillägg till komp
 • 1206 - OB-7 tillägg till komp
 • 1207 - OB-8 tillägg till komp

Endast övertid

 • 1032 - Mertid utbetalas
 • 1033 - Övertid extra utbetalas
 • 1034 - Övertid 4 utbetalas
 • 1091 - Inarbetad enkel övertid till komp
 • 1092 - Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • 1093 - Inarbetad extra övertid till komp
 • 1094 - Inarbetad övertid 4 till komp
 • 1180 - Dagsövertid enkel utbetalas
 • 1181 - Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • 1182 - Dagsövertid extra utbetalas
 • 1183 - Dagsövertid 4 utbetalas
 • 1184 - Veckoövertid enkel utbetalas
 • 1185 - Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • 1186 - Veckoövertid extra utbetalas
 • 1187 - Veckoövertid 4 utbetalas
 • 1188 - Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • 1189 - Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • 1190 - Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • 1191 - Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • 1192 - Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • 1193 - Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • 1194 - Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • 1195 - Inarbetad veckoövertid 4 till komp


Fick du hjälp?