PDF-formulär

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Under Kontoinställningar > Formulär > PDF-formulär kan du ladda upp och hantera befintliga PDF-formulär direkt i Quinyx.

Den maximala filstorleken för ett PDF-formulär är 20 MB.

Användarberättelser

Som kontoansvarig med skrivåtkomst på kontoinställningar:

  • Kan du navigera till en sida där du kan se alla uppladdade PDF-filer.
  • Kan du redigera namnet på en uppladdad PDF.
  • Kan du ta bort en uppladdad PDF.
  • Kan du ladda upp en ny PDF.
  • Kan du ge PDF-filen som du laddar upp ett namn.

Som kontoansvarig med läsbehörighet på kontoinställningar:

  • Kan du navigera till en sida där du kan se alla uppladdade PDF-filer.
  • Kan du inte redigera namnet på en uppladdad PDF.
  • Kan du inte ta bort en uppladdad PDF.
  • Kan du inte ladda upp en ny PDF.


Fick du hjälp?