Compensatie regels

Updated by Leigh Hutchens

Compensatieregels zijn regels die een vergoeding definiëren waar een werknemer recht op heeft binnen Quinyx WFM.

Een gebruikssituatie hiervoor is feestdagen waar werknemers op de feestdag vergoed moeten worden op basis van gegenereerde salaristypen in een periode voorafgaand aan de feestdag. Een andere gebruikssituatie is dat werknemers op de feestdag vergoed moeten worden op basis van het aantal gewerkte uren tijdens een periode voorafgaand aan de feestdag.

Momenteel wordt de compensatieregels alleen ondersteund als resultaten op een feestdag. Compensatieregels kunnen samen met Geschiktheidsregelsworden gebruikt om te bepalen of een werknemer überhaupt gecompenseerd moet worden voor de feestdag. Als er parallelle overeenkomsten worden gebruikt, moeten de feestdagen worden gespecificeerd in de overeenkomstsjablonen om volledig ondersteund te worden.

Gemiddelde van salaristypen of gewerkte tijd

Quinyx ondersteunt compensatieberekening op basis van twee verschillende opties. De berekening wordt gemaakt op basis van het gemiddelde van gegenereerde salaristypen voor de gedefinieerde periode of gewerkte tijd tijdens de gedefinieerde periode. Het verschil is dat 8 uur gewerkte tijd zeer verschillende bedragen aan salaristypen kan opleveren, afhankelijk van overeenkomstinstellingen, dienstregels en feestdagregels.

Compensatie op basis van het gemiddelde van salarissoorten

In dit voorbeeld gaan we uit van de volgende premisse:

Een werknemer moet worden vergoed op basis van het gemiddelde van geselecteerde gegenereerde salarissoorten. Dit moet gebaseerd zijn op gewerkte dagen in de laatste 4 weken voorafgaand aan de feestdag.

De werknemer heeft in dit geval in totaal 15 dagen gewerkt in de laatste 4 weken voorafgaand aan de feestdag. De werknemer heeft in die periode de volgende salarissoorten gegenereerd:

 • Uurloon = 100 : (Standaardcode 1000)
 • Uurloon boven planning = 21 : (Standaardcode 1001)
 • UT-1 extra compensatie = 15 : (Standaardcode 1050)

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we het als volgt opsplitsen

 • Geselecteerde salarissoorten
  • Hiermee kunt u precies bepalen welke salarissoorten moeten worden gebruikt in de gemiddelde berekening. In ons voorbeeld hierboven is besloten dat we alleen het gemiddelde van het uurloon en het uurloon boven planning (1000, 1001) willen compenseren.
  • OPMERKING : Alle salarissoorten in de lijst worden gebruikt als basis voor de berekening, ongeacht hoe ze zijn gegenereerd tenzij ze zijn gegenereerd vanuit een item buiten de definitie van een werkdag.
 • Laatste 4 weken : Dit is de definitie van periodType (opties zijn dagen, weken, volledige weken) en periodLength (afhankelijk van 'periodType', aantal dagen of aantal weken).
 • 15 dagen geklokt : Het aantal dagen om het gemiddelde op te berekenen.
Definitie van dagen om gemiddelde salaristypen te berekenen

De werkdagdefinitie van dagen om het aantal salaristypen te verdelen wordt als volgt gedefinieerd:

 • Een dag met een dienst die een of meer klokacties heeft die minstens een van de geselecteerde salaristypen genereert.
 • Een dag met een of meer klokacties die minstens een van de geselecteerde salaristypen genereert.
 • Dag met een of meer absenties die minstens een van de geselecteerde salaristypen genereert.
  • OPMERKING : Standaard NIET gebruikt voor de berekening van een gewerkte dag tenzij:
   • Extra optie om specifieke absenties te definiëren die als gewerkte dag moeten worden geteld, wordt gebruikt. Dan tellen die specifieke absenties als een gewerkte dag.
   • Extra optie om alle absenties die als gewerkte uren tellen op te nemen, wordt gebruikt. Dan worden alle absenties die als gewerkte uren worden geteld, gebruikt voor berekeningen.
    • Dit kan niet tegelijkertijd worden gebruikt met specifieke afwezigheden die zijn gedefinieerd als werkdagen.
 • Een virtuele dienst die ten minste één van de geselecteerde salarissoorten genereert, telt als een werkdag, tenzij:
  • Er is een extra optie om virtuele diensten NIET als gewerkte dag te laten tellen.
Uitzondering: Een dag waarop er een dienst is en een "reguliere" feestdagregel die salarissoorten genereert (zelfs als deze zijn gedefinieerd) NIET wordt gebruikt voor de berekening als werkdag.
Resultaat op de feestdag

Het resultaat in het bovenstaande voorbeeld is dat op de feestdag de volgende salarissoorten en bedragen worden gegenereerd voor de werknemer, ongeacht of de werknemer op deze dag werkt of niet.

 • Uurloon = 6,67 (100 / 15)
 • Uurloon boven de planning = 1,4 (21 / 15)

Compensatie op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren

Een werknemer moet worden vergoed op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren op dezelfde dag als de feestdag, in de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag. Maar als de werknemer op de feestdag werkt, moeten deze uren worden afgetrokken van de compensatie.

Voor dit voorbeeld valt de feestdag op een vrijdag.

De werknemer heeft in dit geval in de afgelopen 13 weken in totaal 8 vrijdagen gewerkt vóór de feestdag. De werknemer is niet ingeroosterd om te werken, of werkt niet op de feestdag. En de gegenereerde compensatie moet salaris type 1337 zijn. De werknemer had de volgende gewerkte uren op die vrijdagen:

 • Geklokte tijd: 34 uur
 • Absentie-uren: 6 uur

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we het als volgt uitsplitsen

 • gewerkte uren: Dit laat zien dat we de gemiddelde berekening moeten baseren op tijd berekend als gewerkte uren gedurende de periode en niet gegenereerde salaristypen.
 • Dezelfde dag als : Dit betekent dat we alleen de gewerkte uren op die dagen moeten tellen die dezelfde weekdag zijn als de feestdag waarop we de compensatie definiëren. In dit geval vrijdagen
 • Laatste 13 weken : Dit is de periode waarin we de gewerkte uren op de vrijdagen moeten berekenen.
 • Aftrekken gewerkte uren : Dit betekent dat als de berekende vergoeding voor deze dag 5 uur is, maar de werknemer 4 uur werkt op de feestdag, de werknemer gecompenseerd wordt met 1 uur vanuit de compensatielogica en de gewerkte 4 uur volgens de overeenkomst en instellingen voor feestdagen.
Definitie van dagen om gemiddelde uren te berekenen

De definitie van dagen om het aantal gewerkte uren te verdelen, is als volgt gedefinieerd:

 • Een dienst waarbij een klokactie wordt geregistreerd en de dienst als gewerkte uren wordt geteld.
 • Dag met alleen een klokactie.
 • Dag met een absentie.
  • OPMERKING : Standaard NIET gebruikt voor de berekening van een gewerkte dag, tenzij:
   • Extra optie om specifieke absenties te definiëren die als een gewerkte dag moeten worden geteld. Dan worden die specifieke absenties geteld als een gewerkte dag als ze als "gewerkte uren" worden geteld
   • Extra optie om alle absenties die als gewerkte uren worden geteld op te nemen. Dan worden alle absenties die als gewerkte uren worden geteld gebruikt voor berekeningen.
    • Dit kan niet tegelijkertijd worden gebruikt met specifieke absenties die zijn gedefinieerd om als een werkdag te worden geteld.

Extra opties

Er zijn opties die kunnen worden geselecteerd

 • allowedAbsences : Deze optie maakt het mogelijk om absentietypes te definiëren die als een gewerkte dag worden geteld in de berekening. Als dit leeg wordt gelaten, telt GEEN enkele absentie als een gewerkte dag.
 • fixedNrOfWorkedDays : Als dit is ingesteld, wordt het werkelijke aantal berekende gewerkte dagen overschreven.
 • percentageOfSummedSalaries: als dit is ingesteld, wordt de berekening het aantal salarisuren * (percentageOfSummedSalaries / 100).
U kunt niet zowel fixedNrOfWorkedDays als percentageOfSummedSalaries tegelijkertijd instellen.
Resultaat op de feestdag

Het resultaat in voorbeeld 2 hierboven is dat op de feestdag het volgende bedrag wordt gegenereerd voor de werknemer.

Als de werknemer NIET werkt op de feestdag en de afwezigheid is gedefinieerd als een afwezigheid om als gewerkte uren te tellen, wordt de werknemer gecompenseerd met salaris type 1337: 5

Als de werknemer 4 uur werkt op de feestdag en de afwezigheid is gedefinieerd als een afwezigheid om als gewerkte uren te tellen, wordt de werknemer gecompenseerd met salaris type 1337: 1


How did we do?