Dynamiska regler

Uppdaterad 6/4/20 av Stephan Hale

Dynamiska regler är en möjlighet att skapa en bemanningsguide eller "optimal bemanning". Dynamiska regler kan skapas för en eller flera variabler och genererar ett behov beroende på det värde som prognosen eller det faktiska utfallet har.

För att kunna lägga till variabler måste modulen Prognos vara aktiverad för er organisation samt att användaren har tillgång till Gruppinställningar och behörighet till Prognos
  • Från Kontoinställningar
  • Gå till Prognos   Statiska regler
  • Klicka Lägg till

Antal per timme

Detta värde är det värde för den kopplade variabeln och dess värde för en full timme. Exempelvis om vi definierar att 1000 av variabeln försäljning motsvarar 1 skift och 4000 motsvarar 4 skift. Beroende på vilken upplösning du har valt på din variabel kommer Quinyx att beräkna den "optimala bemanningen" utifrån det beräknade fulla värdet per timme. I exemplet med att 4000 motsvarar 4 skift innebär det också att 1000 i beräknad försäljning för 15 minuter även det kräver 4 skift de 15 minuterna (1000*4 = 4000, 4000 = 4 skift).

Variabel

Välj vilken variabel du vill att den dynamiska regeln ska beräknas på

Veckodagar

Välj vilka veckodagar som denna regel ska beräknas på. Du kan välja en eller flera dagar beroende på hur behovet för er organisation ser ut över en vecka. Veckodag tar enbart hänsyn till kalenderdygn och är inte kopplat till affärsdygn på något sätt

Starttid

Välj vilken starttid på dygnet som regeln skall beräknas på. Du kan således ha olika regler på olika tider på dygnet. Som standard sätts heldag om du inte gör ett val.

Sluttid

Välj vilken sluttid på dygnet som regeln skall beräknas på. Du kan således ha olika regler på olika tider på dygnet. Som standard sätts heldag om du inte gör ett val.

Skifttyper

Välj vilka skifttyper du vill koppla till den regeln. Dvs vad är det för behov i förhållande till de värden som angetts. För att i framtiden kunna dra nytta av automatisk optimisering av schemat är det viktigt att sätta denna korrekt

Det finns möjlighet att lägga till flera skifttyper till varje regel.


Fick du hjälp?