Attest FAQs

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Hur får jag en tydlig uppfattning om att alla tider har attesterats?

S: Det är användbart att skapa ett filter på oattesterade stämplingar för att se till att ingenting missas. När allt har bekräftats under perioden visas en grön cirkel runt användarens bild. Atteststatus per enhet kommer att läggas till under de kommande månaderna.

F: Behöver en distriktschef fortfarande gå in till varje enhet för att attestera tider för lokala chefer?

S: Nej! En stor fördel med nya Quinyx-strukturen är att distriktschefen kan titta på schemat för hela distriktet. Distriktschefen kan sedan skapa ett filter som bara innehåller de lokala cheferna som rapporterar till hen och kan enkelt kan administrera och attestera i en vy. 

F: Är det möjligt att ändra attestordningen så att chefer attesterar före medarbetare?

S: Attestprocessen i Quinyx innebär i allmänhet att den anställde attesterar sina timmar först, följt av en chef. Systemet tillåter dock flexibilitet beroende på dina interna processer. I Tidsinställningar kan du konfigurera attestprocessen så att chefer också kan attestera för de anställda. Om du gör detta kommer dock kryssrutan för attest av anställd också att vara ikryssad om en chef bestämmer sig för att attestera för en anställd.


Fick du hjälp?