Mobilapp och personalportalfunktionalitet

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Quinyx erbjuder två gränssnitt, mobil appen och personalportalen. Tabellen nedanför tydliggör skillnaden i funktionalitet mellan plattformarna.

Quinyx funktionalitet

Beskrivning

Mobil app

(iOS/Android)

Personal portal

(web.quinyx.com)

Frånvaro

Frånvaroansökan

Tillåter de anställda att skapa och skicka in en frånvaroansökan.

Tillgängligt

Tillgängligt

Kommunikation

Nyheter

Tillåter de anställda att läsa Nyheter.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Qmail

Tillåter de anställda att läsa Qmail.

Tillgängligt

Tillgängligt

MinSida

MinSida - Anställningsnummer

Tillåter användare att se anställningsnummer under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Land

Tillåter användare att lägga till land under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Email

Tillåter användare att se mailadress under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Mobilnummer

Tillåter användare att lägga till mobilnummer under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Qpayslip

Tillåter användare att se Qpayslip.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Namn

Tillåter användare att lägga till namn under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

MinSida - Anhörig

Tillåter användare att lägga till en anhörig under profildetaljer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillåter användare att skicka in Tillgänglighet.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema

Schema - listvy

Tillåter användare att få tillgång till schemat.

Tillgängligt

Tillgängligt

Schema - kalendervy

Tillåter användare att få tillgång till schemat.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Lägg till skift som anställd

Tillåter användare att lägga till ett skift till schemat.

Tillgängligt

inte tillgängligt

Schema - Lägg till uppgifter som anställd

Tillåter användare att lägga till uppgifter till sitt skift.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Boka skift

Tillåter användare att boka ett öppet skift.

Tillgängligt

Tillgängligt

Schema - Kollegors skift

Tillåter användare att se och filtrera för att se sina kollegors skift i schemat utöver sina egna.

Tillgängligt

Tillgängligt

Schema - Radera skift som anställd

Tillåter användare att radera ett skift från schemat.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Radera existerande uppgifter som anställd

Tillåter användare att radera en uppgift från ett skift.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Löneartsutfall

Förser användare med en överblick av lönearter.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Beräknad lön för öppna skift

Förser användaren med en beräknad lön för ett obemannat/öppet skift.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Gör tillgängligt

Tillåter användare att göra sitt skift tillgängligt.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Byta skift

Tillåter användare att byta skift.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schema - Obemannade skift

Tillåter användare att se obemannade skift i schemat och i schemafiltret.

Tillgängligt

Tillgängligt

Schema - Val av enhet

Tillåter användare att välja olika enheter i schemafiltret.

Tillgängligt

Tillgängligt

Schemasummering

Tillåter användare att se schemasummeringsvyn.

TIllgängligt

Inte tillgängligt

Schema

Schemasummering

Tillåter användare att se en summering av schemat för en specifierad tidsperiod.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Nominella timmar

Tillåter användare att se nominella timmar i Schemasummering >Detaljschema.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Schemalagda timmar

Tillåter användare att se de schemalagda timmarna i schemasummeringen.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Arbetade timmar

Tillåter användare att se arbetade timmar i schemasummeringen.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Attest

Attest - Tid

Tillåter användare att attestera en tidsstämpling.

Tillgängligt

Tillgängligt

Attest - Beräknad lön för vald tidsperiod

Tillåter användare att beräkna lön för vald tidsperiod.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Attest - Stämpla in och ut

Tillåter användare att attestera en tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Attest - Stämpla med Tagg

Tillåter användare att stämpla in med en tagg.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Tid - Stämplingar

Lägg till stämpling

Tillåter användare att lägga till en tidsstämpling på Attest-sidan

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till kommentar

Tillåter användarae att lägga till en kommentar för deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till kostnadsställe

Tillåter användare att välja ett kostnadsställe för deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till in/ut-tid

Tillåter användare att välja in/ut-tid för deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till övertid

Tillåter användare att lägga till övertid för deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till projekt

TIllåter användare att välja ett projekt för deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Lägg till obekväm arbetstid (OB)

Tillåter användare att lägga till OB för deras tidsstämpling

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Tid - Stämplat - Redigera stämpling

Redigera stämpling

Tillåter användare att redigera sin tidsstämpling vid ett senare tillfälle.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera kommentar

Tillåter användare att redigera kommentar kopplad till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera kostnadsställe

Tillåter användare att redigera kostnadsställe kopplat till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera in/ut-tid

Tillåter användare att redigera sin in/ut-tid kopplad till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera övertid

Tillåter användare att redigera övertid kopplad till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera projekt

Tillåter användare att redigera val av projekt kopplat till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Redigera OB

Tillåter användare att redigera OB kopplat till tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Ändra avtal

Tillåter användare att ändra det avtalet kopplat till deras tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Dela stämpling

Tillåter användare att ha kunna dela upp tidsstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Kollegor

Kollegor

Ger användare tillgång till Mina Kollegor-sidan.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Kollegors adress

Tillåter användare att se sina kollegors adresser.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Kollegors land

Tillåter användare att se sina kollegors land.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Kollegors mailadress

Tillåter användare att se sina kollegors mailadress.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Kollegors mobilnummer

Tillåter användare att se sina kollegors mobilnummer.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Pulse

Svara Pulse som anställd

Tillåter användare att svara på Pulse-undersökningar.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Skapa Pulse som chef

Tillåter chefer att skapa Pulse-undersökningar.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Badges

Badges - överblick

Tillåter användare att se tilldelade badges samt badges som kan delas ut till kollegor.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Belöna Badges

Tillåter användare att belöna en kollega med en badge.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Inställningar

Tidsstämpling - påminnelser

Tillåter användare att ta emot påminnelser för tidsstämplingar.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Notifikationer för obemannade skift

Tillåter notifikationer för obemannade skift.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Skiftpåminnelse

Tillåter användare att få en påminnelse för ett skift innan skiftstart.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Påminnelse vid sen instämpling för chef

Tillåter chefer att få en påminnelse vid sen instämpling

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Påminnelse vid sen utstämpling för chef

Tillåter chefer att få en påminnelse vid sen utstämpling.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Rapportera en bugg

Rapportera en bugg via mobil appen.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Hjälpdokumentation (omdirigering till Helpdocs)

Länkar till användardokumentationen för mobil appen.

Tillgängligt

Inte tillgängligt

Sekretesspolicy

Länkar till Quinyx sekretesspolicy.

Tillgängligt

Inte tillgängligt


Fick du hjälp?