Så här konfigurerar du avrundning av stämplingar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

En tidsstämpling ska avrundas om de anställda stämplar in och ut inom ett visst intervall.

Exempel på användningsfall

Om en anställd kommer till jobbet 15 minuter tidigare än den schemalagda arbetstiden och dricker en kopp kaffe i väntan på att skiftet ska börja, ska stämplingstiden avrundas uppåt till den schemalagda skiftstarttiden.

Ställ in stämplingsparametrar

Du kan ställa in stämplingsparametrar i avsnitten Stämplingsavvikelser och Webpunch 3-avvikelser i en avtalsmall. Alla inställningar för avrundning av tidsstämpling definieras i Kontoinställningar > Avtal > Avtalsmall > Tid > Stämplings och Webpunch 3-avvikelser. Du kan lägga till typ av stämplingsavvikelse, minuter, stämpling in eller ut, avrundningsmetod och skiftrelation.

För att lägga till en stämplingsavvikelse, klicka på Lägg till.

Typ : Det finns fyra möjliga typer av avrundning.

Typ

Beskrivning

Max avvikelse

När en anställd stämplar in sent/stämplar ut tidigare inom intervallet avrundas stämplingstiden uppåt till skiftets starttid/sluttid.

Avrunda till skift start/slut

När en anställd stämplar in tidigare eller stämplar ut senare inom intervallet avrundas stämplingstiden uppåt till skiftets starttid/sluttid.

Avrunda i tidsinstervaller

När en anställd stämplar in/ut inom tidsintervallen avrundas tidsstämplingen uppåt/nedåt/närmaste tidsintervall.

 • Minuter: Du kan ange hur många minuter en anställd kan anlända innan ett skift börjar och hur många minuter efter skiftets slut en anställd kan stämpla ut och få det avrundat uppåt till skiftets tid om det sker inom X minuter (högst 180) från schemats start och slut.
 • Stämpling: Välj stämpla in eller stämpla ut.
 • Avrundningsmetod: Om du har valt Avrunda i tidsintervaller under Typ så kan du välja Upp, Ner eller Närmast.
 • Skiftrelation: Om du har valt antingen Avrunda i tidsintervaller eller Indikator under Typ så kan du välja Innan skiftet börjar, Efter skiftet börjar eller Både före och efter skiftet börjar.
 • Avrunda raster: Den här funktionen aktiveras med tidsrapporteringsmetoden Stämpla tider och raster. Du kan också själv kryssa i rutan Avrunda raster. Följande händer när den här rutan är markerad:
  • Själva stämplingen kommer inte att ändras när rasten är avrundad. Endast löneutfallet kommer att ändras.
  • Avrundning av tidsstämplingar fungerar inte på stämplingar som har lagts till manuellt av en chef.
Exempel: avrunda till skift start/slut

Typ

Regler

Exempelbild

Exempel

Avrunda till skift start/slut

1) Avrundning för att ändra start-/sluttid för instämpling är 20 minuter

2) Avrundning till skift start/sluttid för utstämpling är 20 minuter

Skift 08:00 - 17:00

 • Om en anställd stämplar in klockan 07:30, så är stämplingen inte avrundad
 • Om en anställd stämplar in klockan 07:40 eller senare avrundas stämplingen uppåt till 08:00
 • Om en anställd stämplar ut kl. 17.20 eller tidigare, avrundas stämplingen uppåt till kl. 17.00
 • Om en anställd stämplar ut vid 17:30 eller senare, är stämplingen inte avrundad

Max avvikelse

1) Max avvikelse för instämpling är 10 minuter

2) Max skillnad för utstämpling är 10 minuter

Skift 08:00 - 17:00

 • Om en anställd stämplar in klockan 08:10 eller tidigare, avrundas stämplingen uppåt till 08:00
 • Om en anställd stämplar in kl. 08:11 eller senare, är stämplingen inte avrundad
 • Om en anställd stämplar ut klockan 16:49 eller tidigare, är stämplingen inte avrundad
 • Om en anställd stämplar ut kl. 16.50 eller senare, avrundas stämplingen uppåt till kl. 17.00

Avrunda i tidsintervaller

1) Avrundning i tidsintervall för instämpling med avrundningsmetod UPP innan skiftet startar (30) minuter

2) Avrundning i tidsintervall för utstämpling med avrundningsmetod NED efter skiftets slut (30 minuter)

Skift 08:00 - 17:00

 • Om en anställd stämplar in klockan 06:45, avrundas stämplingen uppåt till 07:00
 • Om en anställd stämplar in klockan 07:15 avrundas stämplingen uppåt till 07:30
 • Om en anställd stämplar in klockan 07:45 avrundas stämplingen uppåt till 08:00
 • Om en anställd stämplar ut kl. 17.15, avrundas stämplingen uppåt till kl. 17.00
 • Om en anställd stämplar ut kl. 17:45, avrundas stämplingen uppåt till 17:30
 • Om en anställd stämplar ut kl. 18.15, avrundas stämplingen uppåt till kl. 18.00

Avrunda i tidsintervaller

1) Avrundning i tidsintervall för instämpling med avrundningsmetod NED efter skiftstart (30 minuter)

Skift 08:00 - 17:00

 • Om en anställd stämplar in klockan 08:15 avrundas stämplingen uppåt till 08:00
 • Om en anställd stämplar in klockan 08:35, avrundas stämplingen uppåt till 08:30
 • Om en anställd stämplar in klockan 09:01, avrundas stämplingen uppåt till 09:00
 • Om en anställd stämplar ut klockan 15:59 avrundas stämplingen uppåt till 16:00
 • Om en anställd stämplar ut kl. 16:15, avrundas stämplingen uppåt till 16:30
 • Om en anställd stämplar ut kl. 16:45, avrundas stämplingen uppåt till kl. 17:00

Kombination av regler

1) Avrundning för att ändra start-/sluttid för instämpling är 20 minuter

2) Avrundning i tidsintervall för instämpling med avrundningsmetod NÄRMAST innan skiftet startar (30 minuter)

Om en anställd stämplar inom 20 minuter före skiftstart avrundas stämplingen uppåt till skiftets starttid.

Om en anställd stämplar inom 30 minuter efter intervallet (som börjar från första intervallet men inte från skiftstart) avrundas stämplingen till närmaste tid.

Skift 08:00 - 17:00

 • Om en anställd stämplar 07:40, avrundas stämplingen uppåt till 08:00
 • Om en anställd stämplar in klockan 07:39 avrundas stämplingen uppåt till 07:40
 • Om en anställd stämplar in klockan 07:15, avrundas stämplingen uppåt till 07:10
 • Om en anställd stämplar in klockan 06:49, avrundas stämplingen uppåt till 06:40
 • Om en anställd stämplar in klockan 06:51 avrundas stämplingen uppåt till 07:10


Fick du hjälp?