Mobil - Time Trackers, lönearter & estimerad lön

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Time Trackers, lönearter och estimerad lön

  1. Välj fliken Attestera
  2. Klicka på ikonen som visar $ med en ring.   
  1. Här finns 2 menyval - Time Trackers och Lönearter 

Time Trackers

Här kan du se dina aktuella Time Trackers om de spåras i Quinyx. Exempel skulle kunna vara kvarvarande semesterdagar, flex-  eller komp-timmar.

Lönearter

Under menyn lönearter kan du se vilka lönearter som har ackumulerats under en period. Du kan till exempel kolla upp hur många OB timmar som du har arbetat. Klicka på pilen till vänster för att se föregående perioder, eller på kalenderikonen till höger för att gå tillbaka till aktuell period.

Estimerad lön

Under "Estimerad lön" kan du se din estimerade lön för en längre tidsperiod i våra mobilappar. Det maximala antalet dagar du kan se estimerad lön för är en full månad. Funktionen finns tillgänglig under knappen "lönearter" i attestvyn.


Fick du hjälp?