Organisation

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan lägga till eller ta bort anställda från en grupp inom din organisation. En grupp definieras som en domän, en region, en enhet eller en avdelning. En anställd som tillhör en grupp i Quinyx kallas medlem. När du lägger till en medlem väljer du vilken roll medarbetaren ska ha och från vilket datum rollen är aktiv. Du kan också ställa in ett slutdatum för att den anställde ska tas bort från den gruppen på ett förvalt datum.

En anställd kan ha tillgång till flera grupper samtidigt. När en anställd har tillgång till flera grupper kan den anställde klicka på pilen bredvid gruppnamnet (översta högra hörnet) för att växla mellan de olika grupperna han/hon har tillgång till.

Lägg till en anställd i en grupp

För att lägga till en anställd i en grupp, navigera till Kontoinställningar > Organisation.

 1. Klicka på gruppen där du vill lägga till en anställd. Sidopanelen öppnas på höger sida och du ser de nuvarande medlemmarna (och ärvda medlemmarna i gruppen) och rollen som de har.
 2. Klicka på Lägg till medlem för att se en lista över anställda som du kan lägga till.
 3. Scrolla ner för att hitta den anställde du letar efter eller sök efter den anställdes namn eller anställningsnummer.
 4. Klicka på medarbetarens namn.
 5. Välj den roll du vill att medarbetaren ska ha i den här gruppen.
 6. Om rollen i den här gruppen är tidsbegränsad, välj slutdatum i datumväljaren.
 7. Klicka på OK.

Den anställde kommer nu att vara medlem i den valda gruppen med den valda rollen. Det finns två typer av medlemmar i en grupp:

 • Medlem: En medlem i en grupp är en anställd som har lagts till i en specifik grupp.
 • Ärvd medlem: Om en anställd läggs till i en grupp blir de medlem i den gruppen och kommer dessutom att vara en ärvd medlem i alla grupper under den gruppen i det hierarkiska trädet. Åtkomsträttigheterna som definieras på rollen ärvs nedåt till alla grupper där medarbetaren har ärvt status.

När de ärvda grupperna visas ser du en etikett som heter Inherited bredvid de ärvda rollerna.

Exempel: Anställd A läggs till Gruppenhet 1 med rollen som Lokal chef. De kommer också då att vara en ärvd medlem i grupperna Avdelning B och Avdelning C med rollen som Lokal chef.

Ta bort en anställd från en grupp

För att ta bort en anställd från en grupp, navigera till Kontoinställningar > Organisation.

 1. Klicka på gruppen där du vill ta bort en anställd. Sidopanelen öppnas på höger sida och du ser de nuvarande medlemmarna (och ärvda medlemmarna i gruppen) och rollen som de har.
 2. Bläddra för att hitta den anställde du letar efter eller sök efter den anställdes namn eller anställningsnummer.
 3. Klicka på medarbetarens namn.
 4. Välj den roll du vill att medarbetaren ska ha i den här gruppen.
 5. Välj slutdatum i datumväljaren, om rollen i den här gruppen är tidsbegränsad.
 6. Klicka på OK.

Den anställde kommer nu att vara medlem i den valda gruppen med den valda rollen.

Dela en anställd

I många organisationer är det vanligt att dela anställda mellan enheter. Du kan göra detta genom att gå till Gruppinställningar. Klicka på en specifik grupp och klicka sedan på valfri anställd.

Du kan bestämma om du vill dela medarbetaren till en domän, en region eller en enhet. Om du delar medarbetaren till en region kommer den anställde att delas (ärvas) till alla enheter och avdelningar inom den regionen. Om du delar medarbetaren till en enhet kommer medarbetaren att delas (ärvas) till enheten och alla avdelningar inom den enheten.

När du har valt var du vill dela medarbetaren klickar du på Dela.

Du har möjlighet att välja om delningen ska ha ett slutdatum. Om du väljer ett slutdatum kommer den anställdes roll på den delade enheten att tas bort efter det datumet.

Klicka på dela igen.

Du kommer nu att se en blå etikett med namnet delad bredvid rollnamnet under gruppen där medarbetaren är delad.

Om du vill sluta dela, klicka på det röda X bredvid den delade etiketten.

Bra att veta
 • När man delar en anställd får den anställde alltid rollen som anställd i gruppen man delar med.
 • Chefen som "lånar" en anställd kan sedan bestämma om de vill ge den anställde en högre roll på sin egen enhet med hjälp av funktionen Lägg till roll.
 • Du kan bara dela till en domän, en region eller en enhet. Det går inte att dela till en avdelning.
 • Du behöver skrivbehörighet i behörighetsinställningarna för att kunna dela anställda.
 • Du kan definiera om det ska vara möjligt att dela till alla enheter eller bara till enheter inom samma distrikt som din enhet. Så om du har bestämt dig för att det bara ska vara möjligt att dela inom en region, ser du bara din region och enheterna i det när du delar en anställd.
Om du vill att dina anställda också ska delas i mobilappen måste du konfigurera Delning mellan enheter under Medarbetaruppgifter.

Filtrera en anställd på en avdelning vid schemaläggning

En anställd är medlem i en avdelning om de har en roll i på den avdelningen. En anställd kan ha roller och vara medlemmar i en eller flera avdelningar. Avdelningar ärver roller från sina föräldraregioner och föräldraenheter. Detta gör det möjligt för en anställd att schemaläggas på valfri avdelning med en motsvarande ärvd roll.

När du använder avdelningsfiltret i Schemavyn måste medarbetaren vara medlem i avdelningen du filtrerar på. Ärvda medlemmar visas inte.


Fick du hjälp?