Organisation

Uppdaterad 6 months ago av Leigh Hutchens

Här lägger du till eller tar bort personer från en grupp. En grupp definieras som domänen, ett distrikt, en enhet eller en avdelning. En person som tillhör en grupp i Quinyx kallas för en medlem. När du lägger till en medlem väljer du vilken roll personen ska ha, och från vilket datum den rollen är aktiv. Du kan också ange ett slutdatum för att den personen ska tas bort från den gruppen på det valda datumet.

En person kan ha tillgång till flera grupper samtidigt. När en person har tillgång till flera grupper kan han / hon klicka på pilen bredvid gruppnamnet (övre högra hörnet) för att växla mellan de olika grupperna som han eller hon har tillgång till.

Lägg till en person i en grupp

 • Klicka på Kontoinstallingar.
 • Klicka på den grupp du vill lägga till en person i.
 • Sidopanelen kommer att öppnas på höger sida och du kommer se de nuvarande medlemmarna (och ärvda medlemmar i gruppen) och den roll de har.
 • Klicka på lägg till medlem.
 • En lista över anställda kommer nu att laddas.
 • Här kan du scrolla ner för att hitta den anställde du letar efter. Du kan också söka efter anställdas namn eller anställningsnummer.
 • Klicka på medarbetarens namn.
 • Välj den roll du vill att medarbetaren ska ha i den här gruppen.
 • Om rollen i denna grupp ska ha ett slutdatum väljer du det i datumväljaren.
 • Klicka på OK:

Den personen kommer nu att vara medlem i den valda gruppen med den valda rollen.

Det finns två typer av medlemmar i en grupp:

 • Medlem: En medlem i en grupp är en person som har lagts till en viss grupp.
 • Ärvd medlem: Om en person läggs till i en grupp kommer personen att bli medlem i den gruppen, men dessutom en ärvd medlem av alla grupper under den gruppen i det hierarkiska trädet. Rättigheterna som definieras på rollen är ärvda nedåt till alla grupper där användaren är ärvd medlem.

De ärvda grupperna visas sedan och du ser en etikett som heter "ärft" bredvid den ärvda rollen:

Exempel: Anställd A läggs till i gruppen enhet 1 med rollen "Lokal chef". Han / hon kommer då också att vara en ärv medlem i grupperna avdelning B och avdelning C med rollen "Lokal chef".

Delning av anställda

I många organisationer är det vanligt att man delar personer mellan enheter. Tidigare har det gjorts via delning mellan enheter under medarbetaruppgifter. Med den här releasen så lägger vi till den funktionaliteten i rollöversikten för att det bättre ska fungera med konceptet att ge personer roller på olika grupper.

Du kommer åt rollöversikten genom att klicka på rollnamnet under kolumnen roll i Personer. Eller genom att gå till gruppinställningar, klicka på valfri grupp och sen klicka på en person.

För att dela en person öppna rollöversikten för personen och klicka på dela anställd.

Du kan nu välja om du vill dela personen till domän, distrikt eller enhet. Om du delar en person till ett distrikt kommer den bli delad (ärvd) till alla enheter och eventuella avdelningar i det distriktet. Om du delar en person till specifika enheter så kommer den bli delad till de specifika enheterna och (ärvd) till eventuella avdelningar.

Efter att du har valt vart du villa dela personen så klickar du på den gröna knappen dela.

Du kan nu välja om delningen ska ha ett slutdatum. Om du väljer att sätta ett slutdatum så kommer den delade rollen tas bort när slutdatumet är passerat.

Klicka på den gröna dela knappen igen.

Du kommer nu se en blå ikon med texten delad bredvid personens roll under gruppen som du har delat till.

Om du vill avsluta delningen klicka på det röda krysset X bredvid dela ikonen.

Bra att veta:

 • När du delar en person så kommer den alltid få rollen anställd på de grupper du delar personen till.
 • Chefen som lånar en person kan sen välja att ge den delade personen en annan roll på sin grupp genom att använda lägg till roll funktionaliteten.
 • Du kan endast dela till domän, distrikt och enhet. Det går ej att dela till avdelning.
 • Du behöver skrivrättighet på behörigheten inställningar för att kunna dela.
 • I Classic är det möjligt att ställa in om det ska gå att dela till alla enheter eller enbart till enheter inom sitt distrikt. Denna inställning används också i Neo. Så om ni har beslutat att endast tillåta delning inom distriktet så kommer man endast kunna se enheter inom sitt distrikt när man delar en person.
Den nya delningsfunktionaliteten under rollöversikten gäller endast inom Neo. Om du vill att den anställde även ska vara delbar i mobilappen så måste delningen ske via delning mellan enheter under medarbetaruppgifter.


Fick du hjälp?