Tidsinställningar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Tidsinställningar styr funktionaliteten relaterad till godkännande av tidsstämpling och överföring av lön. När varningen är uppfylld skapas en röd ram runt stämplingen i Schemavyn.

Du hittar sidan för tidsinställningar under Kontoinställningar > Avtal > Tidsinställningar.

Under varje funktion beskrivs inställningens funktion med grå text. För att aktivera/inaktivera en inställning, markera bara rutan under aktivera-kolumnen, och den sparas automatiskt. Följande inställningar är tillgängliga idag:

  • Autoutstämpling kräver tidsändring före godkännande: Kräv att automatiska stämplingar måste redigeras av en chef innan de kan godkännas.
  • Hierarkiskt godkännande: Medarbetaren måste godkänna tiden innan en chef kan godkänna
  • Chef kan godkänna medarbetare: Ger en chef möjlighet att godkänna även på medarbetarnivå.
  • Godkänn händelser framåt i tiden: Möjliggör godkännande på medarbetar- och chefsnivå vid framtida händelser.
  • Överför endast helt godkända tider: Kräv att alla händelser under en viss period ska vara fullständigt godkända för att ingå i löneunderlaget.


Fick du hjälp?