Schemaobjekt och ändringar av avtalsgiltighet

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När avtal ändras kommer Quinyx att utföra följande åtgärder:

Avtal

Handling

Raderade avtal

  • Quinyx identifierar skiften och/eller stämplingar som är relaterade till avtalen i fråga och tillämpar logiken för val av avtal för att tillämpa ett annat giltigt avtal för dem.

Nya avtal

  • Quinyx kommer att kontrollera om det finns några skift och/eller stämplingar utan avtal som kan relateras till det nya avtalet.

Avtal med förkortad giltighetstid

  • Quinyx kontrollerar om det finns några skift och/eller stämplingar som är relaterade till det avtalet som inte längre är giltigt. Om så är fallet tillämpar Quinyx sin logik för val av avtal (läs mer här) för att välja ett giltigt avtal och koppla skiften och/eller stämplingar till det avtalet. Om giltighetsperioden förlängs på något sätt kontrollerar Quinyx om det finns några skift eller stämplar utan avtal som kan relateras till det ändrade avtalet.

Avtal ändrade på skift

  • Det valda avtal kommer också att ärvas till den anslutna stämplingen.

Av prestandaskäl kommer Quinyx att bestämma den lämpligaste tid för att utföra detta, men åtgärderna kommer alltid att ske inom 120 minuter efter att ändringen sparats.
Dessa åtgärder även gäller för löneposter som har överförts till lön, vilket har som enda konsekvens att när du återställer en lönepost kommer den att kopplas till ett giltigt avtal och inte till det avtal som användes vid överföringen till löneräkningen och som sedan dess har ställts in som ogiltigt för det aktuella datumet. Observera att detta inte påverkar redan överförda poster, så länge som ingen återföring av lönebokföringen utförs.


Fick du hjälp?