Publicera schema

Uppdaterad 6 months ago av Leigh Hutchens

Du kan publicera ditt grundschema.

Klicka på Mer i Schema-vyn och därefter på Publicera schema.

I "Publicera schema"-rutan som öppnas väljer du sen ett publiceringsdatum och klickar på "Publisera schema".

Du publicerar till och med enhetens dygnsbryt. Så om enhetens dygnsbryt är 06:00 och du publicerar till och med den 7 december 2021 så publicerar du till och med det klockslaget och det datumet.

Om du skulle vilja dra tillbaka publiceringen av ett redan publicerat schema så sätter du publiceringsdatumet till ett datum närmre i tiden än det datum du för närvarande har rullat ut schemat till.

Publisera grundschema per avdelning

Det är möjligt att publicera ett grundschema per enhet eller, om det är tillämpbart, per avdelning. Välj den enhet eller avdelning du vill publicera grundschemat för genom att välja enhet/avdelning i gruppväljaren:

Vänligen observera att en avdelnings publiceringsdatum kan överskrida dess enhets publiceringsdatum.

Exempel:

  • Dagens datum: 1 februari
    • Enhet A: publiceringsdatum - 1 april
    • Avdelning A: publiceringsdatum 1 maj

Avdelning A har publicerade skift till och med 1 maj medan Enhet A har publicerade skift till och med 1 april.

Alla anställda i Avdelning A kan se skift till och med 1 maj.


Fick du hjälp?