Nya karensavdraget

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Observera att Karensavdrag är något som är specifikt för den svenska marknaden och inte nödvändigtvis gäller för dig. Syftet med denna engelska version är att ge icke-svensktalande personer som arbetar i Sverige den information som behövs för att de ska kunna arbeta efter behov inom sitt företag.

Bakgrund

(nedan hämtat från Försäkringskassans hemsida)

“Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det som tidigare kallades karensdag. Syftet med ändringen var att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Oftast beräknas avdraget av lönesystemet ...... Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.“

Ett flertal kollektivavtal har avtalat om en karensperiod för att hantera karensavdraget. Kontrollera vad som gäller i ert eget kollektivavtal. Nedan exempel från Detaljhandelsavtalet. 

Karensperiod

 • Karensperioden utgör den första delen av sjuklöneperioden som arbetstagaren skulle ha arbetat om arbetstagaren inte varit sjuk.
 • Karensperiodens längd beräknas som 20 procent av i förväg överenskommen aktuell genomsnittlig arbetstid per vecka.
 • För tiden efter karensperioden tom 14:e dagen betalas sjuklön (inkl. sjuk-OB).

Inställningar

Det behövs minst 3 anslutna lönearter till en frånvaroorsak avseende sjukdom för att karens avdraget samt eventuella kostnadsberäkningar skall bli korrekt.

 1. Karens för karenstiden utan lönekostnad och ej koppling till sjuk-OB
 2. Sjuk upp till 14 dagar med 80% lönekostnad och koppling till sjuk-OB
 3. Sjuk from dag 15 utan lönekostnad och ej koppling till sjuk-OB

Frånvaroorsaken för Sjukfrånvaro skapar du sedan i Kontoinställningar -> Frånvaroinställningar -> Redigera/Skapa frånvarotyp -> Spara . Därefter lägger du till de önskade lönearterna. 

Löneart 1 - "Karens"

Inställningen för Karensen behöver anges med ett maximum som skall motsvara 100% av en nominell dag för hela perioden vilket motsvarar 20% av veckoarbetstiden. 

Hänsyn skall tas till sysselsättningsgrad för att längden på en genomsnittlig arbetsdag för en anställd på deltid skall anpassas till den aktuella sysselsättningsgraden.

För att konfigurera detta görs det genom att lägga in följande inställningar

 • Definiera ett maximalt antal timmar : Ja (ibockad) samt : 100 Procent
 • Räkna med anställningsgrad :Ja (ibockad)
 • Max gäller för vald period : Ja (ibockad)
 • Generera ytterligare lönearter : Nej (inte ibockad)
 • Beroende på dagnumrering : JA (ibockad)
 • Frånvarodag 1-13
 • Definiera efterföljande löneart : Löneart 2 - "Sjuk upp till 14 dagar" (ange den lönearten som skall genereras för sjukfrånvaro dag 1-4)

Löneart 2 - "Sjuk upp till 14"

Sjukfrånvaro utgår enligt lagen om sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. Det innebär att i kombination med karens avdraget behöver vi skapa en till kopplad löneart för detta som skall genereras efter det att medarbetaren haft ett karens avdrag fram till och med dag 14. Därefter skall en annan löneart genereras då Försäkringskassan tar över ersättningsskyldigheten.

För att konfigurera detta görs det genom att lägga in följande inställningar

 • Definiera ett maximalt antal timmar : Nej (ej ibockad)
 • Generera ytterligare lönearter : Ja (ibockad), detta för att generera sjuk-OB
 • Beroende på dagnumrering : Ja (ibockad)
 • Frånvarodag 14-14 , anledningen till dag 14-14 är att vi i Löneart 1 - "karens avdrag" angett 1-13 samt efterföljande frånvaro till Löneart 2 - "Sjukfrånvaro"
 • Definiera efterföljande löneart : Nej (lämna tom)

Löneart 3 - "Sjukdom 15-"

Då försäkringskassan tar över från dag 15 behöver vi här definiera ytterligare en löneart för att generera korrekt utfall till lön och rapportering.

För att konfigurera detta görs det genom att lägga in följande inställningar

 • Definiera ett maximalt antal timmar : Nej (ej ibockad)
 • Generera ytterligare lönearter : Nej (ej ibockad)
 • Beroende på dagnumrering : Ja (ibockad)
 • Frånvarodag 15-0 , anledningen till dag 0 är att det räknas tillsvidare om ej definierat.
 • Definiera efterföljande löneart : Nej (lämna tom)

Dessa inställningar fungerar bara om antal arbetsdagar per vecka är definierade som 5 på avtalsmallen.


Fick du hjälp?