Karens rules (Sweden)

Updated 11 months ago by Leigh Hutchens

Från 1 januari träder nya regler för karensavdrag i kraft. De tolkningar vi hittills sett i kollektivavtal  (Visita och Handels) har “översatt” karensavdraget till “karenstid”

Karenstiden skall motsvara 20 % av en genomsnittlig veckoarbetstid och under karenstiden skall varken sjuklön eller sjuk-OB utgå.

Stöd för detta har funnits i Quinyx sedan tidigare

Inställningen för Karensen behöver anges med ett maximum som skall motsvara 100% av en nominell dag för hela perioden. Hänsyn skall tas till sysselsättningsgrad.

Det skall även anges vilken löneart/rad som skall träda in när karensen är uppnådd (OBS här visas det namn du angivit på löneartsraden här i frånvaro orsaken)

Eftersom karensen nu kan omfatta fler än 1 dag bör ett intervall sättas för en längre period. När karensen är fullgjord kommer istället Sjuklön inkl ev. Sjuk-OB att gälla. För att denna skall vara valbar måste den läggas upp här på en egen rad där “generera extra lönearter” kryssas i för att generera Sjuk-OB.


How Did We Do?