Mobil - Tillgänglighet

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Det är möjligt att som användare lägga till när du är tillgänglig att arbeta i appen med vår nya funktionalitet Tillgänglighet. Du kan hitta denna funktion i sidomenyn under namnet Tillgänglighet.

Lägg till/ändra Tillgänglighet

När du väl är inne i tillgänglighetssidan kommer du att se din tillgänglighet per vecka. För att lägga till en ny tillgänglighet klickar du på plus ikonen i det högra hörnet och väljer sedan tid, datum, om den ska upprepas, när upprepningen slutar, enheter, avdelningar och kommentar.

När du har skapat en tillgänglighet kommer du att se den i veckovyn, du kommer även se en ikon som indikerar hur många enheter och avdelningar den är skapad i. För att ändra en redan existerande tillgänglighet behöver du enbart klicka på den i veckovyn.

Om du försöker ändra ett återkommande tillgänglighetsobjekt får du frågan om du vill ändra det enskilda objektet eller om du även vill ändra alla följande tillgänglighetsobjekt ock. Längst ner på tillgänglighetssidan kan du se hur många timmars tillgänglighet som har lagts till för den här veckan. Klicka på pilarna högst upp bredvid veckans datum för att bläddra mellan dem.

Se tillgänglighet i schemat

När du har skapat en tillgänglighet i Tillgänglighet-fliken så kommer du även att se den i schemat:

Varning om ditt avtals tillgänglighetstider

Medan du skapar tillgänglighet kan du få en varning om du inte skapat tillräckligt mycket tillgänglighet för att täcka den totala mängden tillgänglighet du bör skapa per vecka som ställts in i ditt avtal av din chef. Du kan fortfarande skicka in den tillgänglighet du skapat hittills fast än du får varningen.

Låst period

När ditt schema är påväg att skapas kan din skapade tillgänglighet låsas av din chef för period som ska schemaläggas. När en tillgänglighetsperiod låsts för dig kommer du att se all tillgänglighet i en grå färg och du kan inte ändra eller ta bort dom tiderna.

Du kan ställa in ett återkommande låsningsmönster för din organisation med Auto-lås funktionen. Läs mer här.
Maj 2023- Aviseringsstöd för Tillgänglighet kopplat till nya obemannat skift s skapade

Vi har implementerat stöd för att ta emot ett meddelande när ett otilldelat skift skapas som matchar en av dina tillgänglighetsenheter. Du kan aktivera den här logiken på appens Inställningar- sida, och den följer samma inställning som aviseringarna för otilldelade skift skapade som matchar dina intresseanmälningar.

Påminnelse – Börja använda Tillgänglighet istället för Intressemeddelande

Vi uppmanar alla våra kunder att börja använda vår tillgänglighetsfunktion istället för intresseanmälan. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än vår nuvarande funktion Anmälan om intresse.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift som chef i schemavyn i webbappen. Vi stödjer även sektioner med tillgänglighet och flerval av både enheter & sektioner när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för våra användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar. För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheter på web.quinyx.com.


Fick du hjälp?