Noors zelf-gecertificeerd ziekteverlof (egenmelding) FAQ

Updated 7 months ago by Daniel Sjögren

Noors zelf-gecertificeerd ziekteverlof (bekend als Egenmelding in Noorwegen) betekent dat u de werkgever op de hoogte stelt dat u niet kunt werken vanwege ziekte of letsel zonder een ziekmelding van een gezondheidswerker in te dienen.

Korte info over zelfcertificering/egenmelding
  • U kunt zelfverklaring alleen gebruiken tijdens de werkgeversaansprakelijkheidsperiode, dus de eerste 16 kalenderdagen van het ziekteverlof.
  • Als u langer dan drie kalenderdagen afwezig bent, kan uw werkgever een ziekmelding eisen.
  • Als je voorafgaand aan het ziekteverlof gebruik hebt gemaakt van zelfverklaring, worden deze twee afwezigheden meegeteld in de dagdeeltelling voor ziektedagen.
  • Zelfcertificering/egenmelding is altijd voor een hele dag en mag niet worden toegevoegd als deeltijdverzuim. (We kunnen het samen met ponsen en andere blaadjes toevoegen, maar dat moet niet gebeuren).

V: Hoe lang kan de zelfcertificering duren?

A: Volgens de bepalingen van de National Insurance Act kan zelfcertificering maximaal drie kalenderdagen per keer en maximaal vier keer binnen een jaar worden gebruikt. Dit is een minimumregeling en alle bedrijven kunnen een uitgebreid recht op zelfcertificering gebruiken voor de gehele werkgeversaansprakelijkheidsperiode.

Bedrijven die eerder een samenwerkingsovereenkomst hadden gesloten over een meer inclusief arbeidsleven (IA), waren verplicht om een uitgebreid zelfcertificeringsprogramma te hebben, met het recht om zelfcertificering te gebruiken voor maximaal acht kalenderdagen per keer en maximaal 24 kalenderdagen dagen over een periode van 12 maanden. Er was geen limiet aan het aantal keren dat het recht op zelfcertificering kan worden gebruikt.

De IA-overeenkomst voor de periode 2019-2022 moedigt bedrijven aan om de uitgebreide zelfcertificeringsregeling voort te zetten, en moedigt ook bedrijven aan die niet eerder een uitgebreide zelfcertificeringsregeling hebben gehad om deze regeling te overwegen.

V: Kan ik het recht op zelfcertificering verliezen?

A: Uw werkgever kan besluiten dat u geen gebruik mag maken van zelfcertificering als:

  • uw werkgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat uw afwezigheid niet te wijten is aan ziekte

Uw werkgever laat u weten wanneer hij u het recht op zelfcertificering ontneemt, zodat u een verklaring kunt afleggen. Als u uw recht op het gebruik van zelfcertificering bent kwijtgeraakt, heroverweegt de werkgever zijn besluit na zes maanden.

In Quinyx is er momenteel geen manier om rekening te houden met deze situaties. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het zo te configureren dat het systeem de werknemer blokkeert die zijn recht op zelfcertificering heeft verloren om zich aan te melden.

Quinyx gaat weer open voor gebruik, zodra de vierde gelegenheid buiten de afgelopen 12 maanden valt.

Q: Is het in Quinyx mogelijk om te zien hoeveel dagen/gelegenheden ik als werknemer nog heb om af te sluiten?

A: Nee, momenteel niet.

Q: Hoe kan ik zien wanneer een nieuwe werkgeversperiode ingaat? vb. wat is het criterium?

A: Ja, er zijn een paar dingen om rekening mee te houden:

  • Nadat alle zelfcertificerings-/egenmeldingsdagen in de ene werkgeversperiode zijn gebruikt, moet het 16 kalenderdagen verstrijken voordat u weer gebruik kunt maken van een andere egenmelding.
  • Je moet minimaal 1 dag terug op je werkplek zijn geweest.
  • Als je inprikt, is dat voldoende om achteraf gebruik te kunnen maken van zelfcertificering/egenmelding.
  • Als er gebruik wordt gemaakt van afwijkingsrapportage, dan moet uw manager minimaal 1 stoot attesteren voordat u in aanmerking komt voor egenmelding.
  • Egenmelding kan niet direct na Ziekte gebeuren (Sykdom)


How did we do?