Avancerad Analys

Uppdaterad 1 week ago av Daniel Sjögren

Introduktion

Avancerad Analys erbjuder en uppsättning instrumentpaneler där du kan visualisera och analysera din WFM-relaterade data för att se trender i din verksamhet. Instrumentpanelerna finns under fliken Analys i Quinyx:

För att kunna komma åt Avancerad Analys måste du ha den modulen aktiverad för din organisation. Om du inte kan se dessa instrumentpaneler, kontakta din kontoägare.

Instrumentpanelerna är uppdelade i tre huvudkategorier:

Optimering: Dessa instrumentpaneler är fokuserade på kärnvärden för WFM som schemaläggning, frånvaro och kostnader.

Efterlevnad: Dessa instrumentpaneler kommer att fokusera på att hjälpa företag att kontrollera att de följer efterlevnaden.

Engagemang: Dessa instrumentpaneler kommer att fokuseras på att hjälpa företag att förstå engagemangsnivån hos sin personal.

Innan någon kan se någon av instrumentpanelerna måste du först aktivera behörigheten för specifika roller. Se nedan.

Avancerad analyskonfiguration

Som standard kommer instrumentpanelerna att vara avstängda. Du kan bestämma vem som kan komma åt instrumentpanelerna genom att aktivera behörigheten för avancerad analys under varje roll, som finns under Kontoinställningar > Rollhantering > Ändra roll.

Observera att det för närvarande inte finns någon skillnad mellan läs- och skrivbehörigheter, eftersom all data som presenteras i Avancerad Analys är skrivskyddad.

  1. Gå till Kontoinställningar.
  2. Välj Rollhantering.
  3. Klicka på Ändra roll för den valda rollen.
  4. Detta öppnar behörigheter, där du kommer att kunna se Avancerad Analys-moduler: Optimering, Efterlevnad och Engagemang (kommer snart!).
  5. Välj önskad modul.
Synliga data baseras på din roll och de grupper som du som användare har åtkomst till.

När du har angett önskade behörigheter, gå till fliken Analys för tillgång till den relevanta modulen.

KPI-definition

Optimering

Schemalagda kontra arbetade timmar

Schemalagda timmar beräknas som skillnaden i timmar mellan skiftets början och skiftets slut. Raster dras av från totala schemalagda timmar om de inte räknas som arbetstimmar utifrån avtal och inställningar.

Ytterligare kriterier för beräkning av schemalagda timmar:

  • Baserat på kundavtal och schemainställningar räknas raster antingen som schemalagd tid eller inte.
  • Notiser/Intresseanmälan (NOI) räknas inte.
  • Inkluderar endast produktiva timmar.

Arbetade timmar beräknas som skillnaden i timmar mellan stämplingens början och stämplingens slut. Endast timmar som räknas som arbetade timmar enligt inställningarna på det kopplade skiftet kommer att inkluderas.

Avvikelsetimmar beräknas som skillnaden i timmar mellan schemalagda timmar & arbetade timmar.

Frånvarotimmar

Frånvarotimmar beräknas som det totala antalet frånvarotimmar från schemalagda timmar.

Skifttyptimmar

Totalt antal schemalagda timmar per skifttyp varierande beroende på kundverksamhet. Till exempel Store, Back Office, etc.

Schemalagda timmar beräknas enligt ovanstående definition.
Arbetskostnader

Totala arbetskostnader från arbetade timmar för anställda, såsom månadslön, övertid, semester, sociala kostnader, etc.

Arbetskostnader visas endast om kunden genererar lönefiler.

Efterlevnad

Schema

Antal överträdelser: Det totala antalet överträdelser som har flaggats

Typer av överträdelser: Detta är en räkning av de olika typer av överträdelser som har inträffat

Använda instrumentpanelen

I vänstermenyn i Analys-vyn kan du navigera mellan de olika instrumentpanelerna under varje kategori genom att klicka på de blå länkarna under rubriken:

Som standard kommer sidan att laddas för hela verksamheten och visar en visuell sammanfattning av alla regioner och enheter i widgetarna överst på sidan och en regions- och enhetsöversikt längre ner på sidan. Datauppsättningen uppdateras över natten för att matcha det som har hänt inom Quinyx.

Du hittar också en uppsättning kontextuella filter högst upp på sidan som kommer att påverka hela instrumentpanelen, till exempel de nedan:

Du kan lägga till ett filter genom att klicka i den aktuella filterrutan, skriva för att söka eller bläddra igenom listan med tillgängliga alternativ och sedan markera checkrutan bredvid det alternativ du vill välja. När du har lagt till ett filter kommer du att se en "länk"-ikon för att markera det faktum att de valbara alternativen i detta filteralternativ är begränsade av det tidigare filtret du har lagt till.

Du måste klicka på uppdaterings-ikonen längst till höger för att ladda om instrumentpanelen med de valda filtren:

Bra att veta: Om det inte finns några data kopplade till en viss region, enhet, avdelning eller något av de kontextuella filtren så kommer alternativet inte att visas i listan. Om du till exempel har lagt till en ny typ av ledighet som inte har använts än, kommer den inte att visas i filtren för typ av ledighet.

För att ta bort filter, klicka på ellipsikonen till höger till höger och välj Återställ filter:

Inuti varje widget kommer du att se en informations-ikon. Håller du muspekaren över den här ikonen visas en definition av det valda nyckeltalet för att hjälpa dig förstå vad data representerar:

Om du håller muspekaren över data inuti widgeten visas också ett tooltip som visar detaljerna för den specifika datapunkten:

Klicka på särskilda datapunkter i relevanta widgets för att omedelbart tillämpa ett filter på instrumentpanelen och lägga till/ta bort den datapunkten från visualiseringarna:

Du kan markera över ett specifikt datumintervall för att uppdatera instrumentpanelen så att den fokuserar på data under denna specifika tidsram:

Data visas också i tabeller. Genom att klicka på en tabellrubrik ändras sorteringsordningen i tabellen:


Fick du hjälp?