Quinyx Messenger FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Q: Vad händer med en användare som avaktiveras eller tas bort från systemet i Messenger?

A: Om en användare har avaktiverats eller tagits bort från systemet kommer det namnet att gråas ut och inte visas i Messenger.

Q: Vad händer om man startar en messenger-grupp med personer från olika enheter och avdelningar?

A: Som användare, t.ex. en chef med en roll på distriktsnivå, kan jag initiera en gruppkonversation med användare som annars inte har tillgång till varandra.

Exempel:

Om jag är en regionschef och har en direkt roll på regionen och ärvda roller till alla enheter under, kan jag initiera en gruppkonversation med lokala chefer i enheterna A, B och C som är under regionen, även om dessa lokala chefer inte skulle kunna kontakta varandra själva eftersom de inte delas till varandras enheter.

När jag, som regionschef, skapar denna chattgrupp kommer enhetscheferna att kunna chatta med varandra i den specifika chattgruppen skapad av regionschefen. De kommer dock inte att kunna starta en konversation med varandra utanför den gruppen eftersom de inte tillhör samma grupper.

Q: Vad gäller Messenger-åtkomst för chefer i chefsportalen jämfört med personalportalen/mobilen?

A: Om en användare har en chefroll och vill få åtkomst till Messenger i personalportalen eller mobilapparna måste användaren ha en personalkategori med Messenger-behörigheten aktiverat, även om användaren inte har en anställningsroll alls, utan bara en chefroll.

Det vill säga, för mobil- och personalportalen kontrolleras Messenger-åtkomsten uteslutande av personalkategori-behörigheten. Men för att få tillgång till Messenger i chefsportalen måste Messenger-behörigheten beviljas i Kontoinställningar > Rollhantering för någon av användarens chefroller.

Till exempel, om en chef har en personalkategori med Messenger aktiverat OCH en chefroll utan Messenger-behörighet, kommer Messenger-funktionaliteten endast att visas i mobil- eller personalportalen, men inte i chefsportalen.

Q: Vad är storleksbegränsningen för en bilaga i Messenger?

Storleksbegränsningen för en bilaga i Messenger är 100MB.


Fick du hjälp?