Mobil och personalportalsbehörigheter - detaljerad information.

Uppdaterad av Victor Jespersen

Frånvaro

Frånvaroansökan

Tillåter anställda att skicka in en frånvaroansökan.

Kommunikation

Nyheter

Tillåter anställda att läsa nyheter.

Qmail

Tillåter anställda att läsa Qmail.

Uppgiftshantering

Uppgiftshantering

  • Kontrollerar om användaren kan se nya resurser (Event, Filer, Formulär, Uppgifter, Berättelser, etc) för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Event

  • Kontrollerar om användaren kan se Event modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Filer

  • Kontrollerar om användaren kan se Filer modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Formulär

  • Kontrollerar om användaren kan se Formulär modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Startsida Frontline

  • Kontrollerar om användaren kan se Hem modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Rapporter

  • Kontrollerar om användaren kan se Rapporter modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Berättelser

  • Kontrollerar om användaren kan se Berättelse modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Uppgifter

  • Kontrollerar om användaren kan se Uppgifts modulen för Frontline Portal inom Quinyx mobilapp.

Min sida

Min sida - Anställningsnummer

Tillåter användare att se anställningsnummer under profilinformation.

Min sida - Land

Tillåter användare att ange land under profilinformation.

Min sida - E-post

Tillåter användare att se e-postadress under profilinformation.

Min sida - Mobilnummer

Tillåter användare att ange mobiltelefonnummer under profilinformation.

Min sida - QPayslip

Tillåter användare att se QPayslip.

Min sida - Namn

Tillåter användare att ange namn under profilinformation.

Min sida - Närmast anhörig

Tillåter användare att ange en närmast anhörig under profilinformation.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Tillåter användare att skicka en intresseanmälan till chefen.

Schema

Schema

Ger användaren åtkomst till schemat.

Schema - Lägg till skift som anställd

Tillåter anställd att lägga till ett skift i schemat.

Schema - Lägg till uppgifter som anställd

Tillåter anställd att lägga till en uppgift till sitt skift.

Schema - Boka skift

Tillåter anställda att boka ett öppet skift.

Schema - Kollegors skift

Tillåter anställd att se och filtrera för att se sina kollegors skift i schemat utöver sina egna.

Schema - Ta bort skift som anställd

Tillåter anställd att ta bort ett skift från schemat.

Schema - Ta bort befintliga uppgifter som anställd

Tillåter anställd att ta bort en uppgift från ett skift.

Schema - Ändra skift som anställd

Tillåter anställd att redigera ett skift i schemat.

Schema - Ändra befintliga uppgifter som anställd

Tillåter anställd att redigera en uppgift på ett skift.

Schema - Estimerad lön för obemannade skift

Ger användaren en uppskattad lön för ett obemannat skift.

Schema - Gör bokningsbart

Tillåter anställd att göra sitt skift tillgängligt.

Schema - Byt skift

Tillåter anställda att byta skift.

Schema - Obemannade skift

Tillåter anställda att se obemannade skift i schemat och schemafiltret.

Schema - Enhetsväljare

Tillåter anställd att välja olika enheter i schemafiltret.

Schema - Tillåt chefer att se opublicerat schema

Tillåter användaren att se ej publicerade scheman. Det är aktiverat som standard, vilket innebär att standardvärdet är att chefer kan se ej publicerade skift i mobilappen.

Denna inställning kommer endast påverka användare med En chef roll i enheterna/avdelningarna där de har en chef roll. Användare utan en chef roll kommer aldrig att se opublicerade scheman.

Schema - summering

Schemasummering

Tillåter användaren att se en sammanfattning av schemat för en angiven tidsperiod.

Nominella timmar

Tillåter användaren att se nominella timmar på schemasummeringen.

Schemalagda timmar

Tillåter användaren att se de schemalagda timmarna på schemasummeringen.

Arbetade timmar

Tillåter användaren att se de arbetade timmarna på schemasummeringen.

Attestera

Attestera - Tid

Tillåter användaren att attestera en tidsstämpling.

Attestera - Estimerad lön för vald tidsperiod

Tillåter användaren att beräkna lönen för vald tidsperiod.

Attestera - Stämpla in och ut

Tillåter användaren att attestera en tidsstämpling.

Attestera - Stämpla med bricka

Tillåter användaren att stämpla in med en bricka.

Tid - stämplingar - Lägg till stämpling

Lägg till stämpling

Tillåter användaren att lägga till en tidsstämpling på Attestera sidan.

Lägg till kommentar

Tillåter användaren att lägga till en kommentar med sin tidsstämpling.

Lägg till kostnadsställe

Tillåter en användare att välja ett kostnadsställe med sin stämpling.

Lägg till in och ut tid

Tillåter användaren att välja in och ut tid med sin tidsstämpling.

Lägg till övertid

Tillåter användaren att lägga till övertid med sin stämpling.

Lägg till projekt

Tillåter användaren att välja ett projekt med sin stämpling.

Lägg till OB

Tillåter användaren att lägga till obekväm arbetstid med sin stämpling.

Tid - Stämpling - ändra stämpling

Ändra stämpling

Tillåter användaren att ändra sin stämpling senare.

Ändra kommentar

Tillåter användaren att ändra kommentaren som är kopplad till deras stämpling.

Ändra kostnadsställe

Tillåter användaren att ändra det kostnadsställe som är kopplat till deras stämpling.

Ändra in och ut tid

Tillåter användaren att ändra in och uttiden som är kopplad till deras stämpling.

Ändra övertid

Tillåter användaren att ändra övertiden som är kopplad till deras stämpling.

Ändra projekt

Tillåter användaren att ändra projektvalet som är kopplat till deras stämpling.

Ändra obekväm arbetstid

Tillåter användaren att ändra den obekväma arbetstiden som är kopplad till deras stämpling.

Ändra avtal

Tillåter användaren att ändra avtalet som är kopplat till deras stämpling.

Splitta stämpling

Ger användaren möjlighet att dela upp stämplingen i tid.

Kollegor

Kollegor

Ger användaren tillgång till sidan Mina Kollegor.

Kollegors adress

Tillåter användaren att se sina kollegors adresser.

Kollegors land

Tillåter användaren att se sina kollegors land.

Kollegors e-post

Tillåter användaren att se sina kollegors e-postadress.

Kollegors mobilnummer

Tillåter användaren att se sina kollegors mobiltelefonnummer.

Klicka på här för att läsa mer om vår mobilapp.


Fick du hjälp?