Taggkategorier

Uppdaterad av Leigh Hutchens

En tagg måste vara ansluten till en taggkategori. Du kan definiera så många taggkategorier som du behöver.

En taggkategori finns främst för att definiera:

 • Taggkategoritypen, med andra ord, vilken typ av information taggen kan ha:
  • De tre taggkategorierna Cost Center, Project och Account kan ha ett taggvärde.
  • Taggkategorin Utökad kan innehålla ytterligare egenskaper, som beskrivs i Taggöversikt .
  • En färg som ger en visuell indikation av vilken taggkategori ett skift är anslutet.
  • En extern identifierare (extern ID) som används av integrationer.

Definiera taggkategorier

 1. På sidan Kontoinställningar väljer du Taggkategorier och klickar sedan på Lägg till:

 1. I kategorin Lägg till taggkategori:
 • Lägg till taggkategorinamnet.
 • Välj typ från alternativen - Kostnadscenter, Projekt, Konto och "Utökat".
 • Lägg till en HEX-färgkod, föregås av #
 • Lägg till taggkategorins externa ID.
 1. Ett exempel på slutresultatet kan se ut som nedan:

Alla taggar måste vara kopplade till en taggkategori.
Taggkategorier kan konfigureras via Neo-användargränssnittet eller via Tags REST API . Eftersom taggskapande vanligtvis är en engångsaktivitet rekommenderar vi att du skapar dem via Neo-gränssnittet.


Fick du hjälp?