Mobile - Attestera

Uppdaterad 6 months ago av Leigh Hutchens

Attestera 

Du kan attestera och se dina historiska tider i mobilappen eller personalportalen.

  1. Välj Attestera. 
  1. Historiska stämplingar visas veckovis. Scrolla för att se andra perioder. Du kan även attestera för en period. För att attestera en stämpling, välj cirkeln till höger så att den blir grön och ibockad. 


Fick du hjälp?