Mobil - Attestera

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Attestera 

Du kan attestera och se dina historiska tider i mobilappen eller personalportalen.

  1. Välj Attestera ifrån sidomenyn.
  1. Historiska stämplingar visas veckovis. Scrolla för att se andra perioder. Du kan även attestera för en period, t.ex. en månad, vilken period du ser i attestvyn styrs av beräkningsperiod och arbetstidsmått i ditt avtal i Quinyx. För att attestera en stämpling, välj cirkeln till höger så att den blir grön och ibockad. 

Som standard kan du inte attestera längre fram i tiden än till dagens datum, men detta kan aktiveras om så önskas genom att i webappen gå till Kontoinställningar > Tidsinställningar.


Fick du hjälp?