Mobil - Attestera

Uppdaterad av Victor Jespersen

Attestera 

Du kan attestera och se dina historiska tider i mobilappen eller personalportalen.

  1. Välj Attestera ifrån sidomenyn.
  1. Historiska stämplingar visas veckovis. Scrolla för att se andra perioder. Du kan även attestera för en period, t.ex. en månad, vilken period du ser i attestvyn styrs av beräkningsperiod och arbetstidsmått i ditt avtal i Quinyx. För att attestera en stämpling, välj cirkeln till höger så att den blir grön och ibockad. 

Som standard kan du inte attestera längre fram i tiden än till dagens datum, men detta kan aktiveras om så önskas genom att i webappen gå till Kontoinställningar > Tidsinställningar.

Om du har en obehandlad frånvaroansökan under samma period som den stämpling du vill attestera får du följande felmeddelande, Du kan inte attestera stämplingen när du har en obehandlad frånvaroansökan. Om du vill attestera stämplingen måste du antingen ta bort frånvaroansökan eller låta din chef hantera din frånvaroansökan.


Fick du hjälp?