Deltidsfrånvaro beräknat utifrån schemalagda timmar

Uppdaterad 15/10/20 av Christine

Det finns möjlighet att lägga till deltidsfrånvaro i Neo beräknat på schemalagd tid per dag.

När du lägger in frånvaro, välj då vilken procentandel frånvaro som bör tillämpas samt vilken del av skiftet frånvaron ska placeras på. Om en anställd har fler än ett skift per dag, så kommer procenttalet att appliceras på den totala schemalagda tiden per dag och inte per skift.  

Notera att det inte går att ändra procenttal, tid och datum när frånvaron är sparad.

I exemplet nedan har den anställde en deltidsfrånvaro på 50%. Användaren väljer grad av frånvaro, var frånvaron ska placeras, och om tillämpbart, vad som ska göras med skiftet/skiften.


Fick du hjälp?