Deltidsfrånvaro beräknat utifrån schemalagda timmar

Uppdaterad 6/7/21 av Christine

Det finns möjlighet att lägga till deltidsfrånvaro i Neo beräknat på schemalagd tid per dag.

När du lägger in frånvaro, välj då vilken procentandel frånvaro som bör tillämpas samt vilken del av skiftet frånvaron ska placeras på. Om en anställd har fler än ett skift per dag, så kommer procenttalet att appliceras på den totala schemalagda tiden per dag och inte per skift.  

Notera att det inte går att ändra procenttal, tid och datum när frånvaron är sparad. Notera också att det är möjligt att lägga till en deltids frånvaro som innehåller upp till fyra decimaler.

I exemplet nedan har den anställde en deltidsfrånvaro på 50%. Användaren väljer grad av frånvaro, var frånvaron ska placeras, och om tillämpbart, vad som ska göras med skiftet/skiften.

Utöka en deltidsfrånvaro

Om du väljer samma åtgärd två gånger på samma skift, förlänger / förlänger du en deltidsfrånvaro med hittills och delar skiften under dagarna ger dubbla frånvaroskift på en redan registrerad frånvaro.

Om du istället bara väljer skift på "nya" datum och tillämpar "Arbeta i början" "Radera första delen", (behåll är förvalt på de skift där du redan har vidtagit en åtgärd), då kommer vi bara att peka på nya skift (om det är vettigt)


Fick du hjälp?