Deltidsfrånvaro beräknad utifrån schemalagda timmar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan lägga till deltidsfrånvaro som beräknas utifrån skift eller per dag.

Dela en frånvaro per skift

När du lägger till frånvaron väljer du procentandel av frånvaron och vilken del av skiftet som ska vara frånvarande. Om en anställd har mer än ett skift per dag, kommer procentsatsen att tillämpas på dagens totala schemalagda timmar och inte per skift.

Du kan inte ändra procent, tid och datum efter att frånvaron har sparats. Observera också att det är möjligt att lägga till en frånvaro som innehåller upp till fyra decimaler.

I exemplet nedan har den anställde 50 % deltidsfrånvaro. Användaren väljer frånvaroprocent, var frånvaron ska placeras och i förekommande fall vilka åtgärder som ska vidtas på skiftet/skiften.

Det är även möjligt att dela upp dessa skift per dag istället för per skift.

Dela en frånvaro per dag

Ibland har en anställd flera pass per dag. Det är möjligt att dela upp dessa skift per dag istället för per skift.

I exemplet nedan kommer vi att lägga till deltidsfrånvaro för en anställd som har två pass per dag på tre dagar.

När du lägger till en frånvaro och anger en deltidsprocent, kommer du att presenteras med alternativet Uppdelning per dag.

När du har valt att dela upp skift per dag så kommer dessa alternativ att presenteras i rullgardinsmenyn där du väljer vad som ska hända med skiften.

Behåll början av dagen: Frånvaron kommer att läggas till arbetspassen i slutet av dagen baserat på den valda procentsatsen.

Behåll slutet av dagen: Frånvaron kommer att läggas till arbetspassen i början av dagen baserat på den valda procentsatsen.

När du har valt ett av alternativen ovan och sparat, kommer frånvaron att läggas till och ditt/dina skift delas därefter:

När du väljer uppdelning per dag är det inte möjligt att välja olika åtgärder för olika dagar. Alla dagar kommer att delas lika.

Förlängning av en deltidsfrånvaro

Om du väljer samma åtgärd två gånger för samma skift så ger förlängning av en deltidsfrånvaro med hjälp av till-datum och delning av skift under dagarna dubbla frånvaroskift på en redan registrerad frånvaro.

Om du i stället bara väljer skift på "nya" datum och tillämpar "Arbeta i början" eller "Ta bort första delen" (behåll är förvald för de skiften där du redan har vidtagit en åtgärd), kommer vi bara att röra de nya skiften.


Fick du hjälp?