Avtalsmallar - Lönearter

Uppdaterad 27/11/20 av Leigh Hutchens

I avsnittet Lönearter måste du aktivera relevanta lönearter, så att löneutfall blir korrekt och lönelänk fungerar.

Du kan kopiera från en redan existerande mall, eller om du vet namnet på mallen, använd filtret för att spara tid:

Du kan också visa inaktiva lönetyper och aktivera dem igen.

Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att lägga till ytterligare information.

Allmän information

  • Löneart och standardkod : Lönearten som används i ditt lönesystem och standardkoden för lönearten i Quinyx
  • Anpassat namn : Ett beskrivande namn för lönearten
  • Överföring till löner : Den här rutan måste kryssas för att lönearten ska ingå i lönefilen för överföring till lön. För att förhindra att en viss löneart godkänns för snabbt eller enkelt kan du markera att det kräver special godkännande för att den ska överföras till lön.
  • Tillåt manuell tillägg : Markera här om det ska vara möjligt att manuellt lägga till lönearten direkt i ett tidskort.
  • Minimum : Ange ett minimivärde som ska skapas på dagsnivå. Om lönearten skapas automatiskt och minimivärdet inte uppnås, avrundas det uppåt.
  • Maximalt : Ange om maximalt värde som ska skapas av lönearten på dagsnivå. Om lönearten skapas automatiskt och det maximala värdet inte uppnås, avrundas det nedåt.
  • Kräver godkännande : Du har möjlighet att välja om löneart ska godkännas automatiskt när den skapas. En icke-godkänd löneart kommer inte att generera några utfall av timmar på tidkortet och därmed inte skapa någon transaktion i lönefilen.
  • Exkluderad löneart (från att genereras med aktuell löneart) : Uteslut en eller flera lönearter från att genereras samtidigt som den löneart du redigerar.  Löneart-ID visas bredvid namnet på löntypen. 

Avrunda löneart

I avsnittet Avrunda löneart kan du ställa in hur många minuter en anställd kan stämpla innan en skiftstart och hur många minuter efter skiftets slut kan den anställde stämpla ut och få det avrundat till tiden av skiftet, om det inträffar inom X (maximalt 180) minuter efter schemaläggningens start och slut.

Time Tracker

Time Tracker är en funktion för att hålla reda på timmar och minuter eller dagar. Den kan t.ex. användas för att spåra semestersaldo, ledighet eller komptid. Anställda kan övervaka sina saldon i appen. Du kan välja flera Time Trackers på samma löneart.

Lönekostnad

Genom att konfigurera lönekostnader kan du se en beräkning för lönekostnader i Quinyx.

Kom ihåg att alltid klicka på Spara längst ner i mallen.


Fick du hjälp?