Integrationsnycklar FAQ

Uppdaterad 3 weeks ago av Leigh Hutchens

F: Var i Quinyx kan jag lägga till integrationsnycklar för samma beröringspunkter som i Classic?

Du kan lägga till integrationsnycklar i alla samma beröringspunkter som tidigare kunde göras i Classic. Detta innebär att från och med den här versionen är integrationsnycklar tillgängliga för:

  • Kostnadsställen
  • Skifttyper
  • Färdigheter
  • Roller
  • Avtalsmallar
  • Enheter
  • Avdelningar
  • Grupper

Integrationsnycklar har en teckenbegränsning på 50 tecken.

Ur valideringssynpunkt måste integrationsnycklar vara unika när de läggs till eller redigeras via chefsportalen, även om de tidigare inte behövde vara det. Detta gäller för alla objekt som anges ovan förutom roller, avdelningar och kostnadsställen.

Integrationsnycklar används för att enkelt mappa dina detaljer och konfigurationer unika för Quinyx till alla tredjepartssystem som du använder i din organisation.


Fick du hjälp?