Integrationsnycklar FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Svar: Var i Quinyx kan jag lägga till integrationsnycklar i alla samma beröringar som jag kunde i Classic?

A: Integrationsnycklar används för att enkelt koppla dina detaljer och konfigurationer som är unika för Quinyx till alla tredjepartssystem som du använder i din organisation. Du kan lägga till integrationsnycklar i alla samma beröringar som tidigare kunde göras i Classic. Integrationsnycklar finns tillgängliga för:

  • Kostnadsställe
  • Skifttyper
  • Färdigheter
  • Roller
  • Avtalsmallar
  • Enheter
  • Avdelningar
  • Grupper

Integrationsnycklar har en teckengräns på 50.

Ur ett valideringsperspektiv, medan historiskt, Integrationsnycklar behövde inte vara unika när de läggs till eller redigeras genom cheferportalen, gör de det. Detta gäller alla ovanstående punkter förutom roller, avdelningar och kostnadsställen.
Integrationsnycklar för Kostnadsställen har gömts med release 0174 för att minimera förvirringen med det och Referens-ID:n.
Läs mer här om integrationsuppgifter.


Fick du hjälp?