Logik för återutrullning av grundscheman

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Logiken för återutrullning av grundschema bestämmer vad som händer när du rullar ut ett grundschema mer än en gång under samma tidsperiod, för samma anställda och med samma vecka och veckodagar. Om du återigen rullar ut schemat över delvis samma period eller för vissa, men inte alla anställda så tillämpas logiken för återutrullning för den specifika delen av perioden och/eller för de specifika anställda.

Vad är logiken?

Om du rullar ut ditt grundschema flera gånger under samma tidsperiod i Schema men gör ändringar mellan utrullningarna så kommer nästa utrullning att rulla ut de ändringar som gjorts i grundschemat.

Ovanstående logik gäller för närvarande inte för uppgifter.

Däremot om du på något sätt har redigerat grundschemaskiften i Schema så kommer nästa utrullning inte att rulla ut de uppdateringar du har gjort till det eller dessa skift.

Redigeringar i Schema som inte rullas ut på nytt vid återutrullning Grundschema

 1. Redigering av skiftlängd (genom att redigera start och/eller sluttid för skift)
 2. Redigering av skifttyp
 3. Tillägg, radering eller redigering av rast
 4. Flytt av skift (till annat datum och/eller annan start och sluttid)
 5. Skiftbyte med annan anställd
 6. Borttilldelning av skift
 7. Tilldelning av skift till en anställd
  1. Tidigare otilldelade skift
  2. Skift som tidigare tilldelats en annan anställd
 8. Flytt av skift från en avdelning till en annan
 9. Byte av projekt där ett skift är tilldelat
 10. Byte av kostnadsställe där ett skift är tilldelat
 11. Ändring av anställds avtal (för samma uppdragstagare)
 12. Tillägg/borttagning av uppgift till/från ett skift
 13. Redigera uppgift på ett skift
  1. Ändring av uppgiftens varaktighet
  2. Flytt av uppgift (till annat datum och/eller annan start- och sluttid)
 14. Tillägg av en eller flera godkända stämplingar till skiftet

Redigeringar i Schema som rullas ut på nytt vid återutrullning Grundschema

 1. Borttagning av skift
 2. Omvandling av skift till frånvaroskift
  1. Observera dock att innan du lägger till frånvaro ovanpå ett skift som du har gjort en ändring till som beskrivet i punkt 1-15 ovan, så kommer logiken för redigeringar beskrivet i punkt 1-15 att gälla.
 3. Godkännande av den frånvaro som ett visst frånvaroskift tillhör.
Ett ord angående frånvaroskift
 • Om du tar bort ett frånvaro och väljer att konvertera frånvaroskift till faktiska skift igen och dessa skift kom från ett grundschema, så kommer dessa skift fortfarande att ha kvar sin koppling till grundschemat - vilket betyder att logiken som beskrivs i den här artikeln fortfarande gäller.

Hur vet jag att jag är på väg att återutrulla ett grundschema?

Quinyx kommer endast att visa varningsmeddelandet om återutrullning (se bilden nedan) om det finns en överlappning av anställda och tidsperioden mellan nuvarande utrullning och en tidigare.

Exempel: Om du rullar ut 15 anställda den första gången och en av dessa 15 anställda sedan rullas ut en andra gång under samma eller delvis samma tidsperiod så visas varningsmeddelandet:

FAQ

Varför har Quinyx denna logik från början?

Svar: Anledningen till logiken för återutrullning är att det är vanligt att du som användare ibland behöver göra en ändring i schemamallen - dvs. grundschemat - efter att den har rullats ut. I de fall då dessa ändringar också måste återspeglas i den utrullade perioden kan du med hjälp av logiken för återutrullning se till att detta görs genom att göra en ny utrullning. Tidig användarfeedback fick oss att förbättra logiken för att se till att ändringar som gjorts i utrullade skift i det faktiska Schemat inte åsidosattes vid återutrullningar.

Varför rullas raderade skift ut igen?

Svar: Ursprungligen rullades inte borttagna skift ut på nytt, men detta utgjorde ett problem i de fall där användare till exempel hade rullat ut fel grundschema under en viss period. Eftersom alternativet att göra en kopia av det tidigarenämnda grundschemat, tömma det ursprungliga schemat på sina skift för att sedan rulla ut det på nytt är ganska besvärligt, infördes den nuvarande funktionaliteten.

Varför rullas inte skift med godkända stämplingar ut på nytt medan frånvaroskift av godkända frånvaro s är det?

Svar: Skift med godkända stämplingar rullas inte ut eftersom den godkända stansen indikerar att användaren - antingen chefen eller både anställd och chef - har intygat att stansen för det specifika skift är korrekt; Att redigera dessa skift från och med en ny utrullning skulle därför riskera att skapa felaktiga löneposter . Men för frånvaro s och deras frånvaroskift s är det ömsesidiga beroendet mellan de två av ett annat slag än skift och deras stämplingar , vilket gör en ny utrullning mer lämplig. Om du har fått feedback om detta beteende, vänligen dela det med oss med knappen Skicka feedback till oss .


Fick du hjälp?