Skapa färdighetsmallar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Att skapa en färdighetsmall kan vara användbart för att snabbt länka en grupp färdigheter till en person samtidigt. Till exempel kanske din kökspersonal alltid behöver utbildning i livsmedelssäkerhet och måste prata spanska. Genom att skapa en mall kan du lättare lägga till dessa färdigheter.

Så här skapar du en ny färdighetsmall:

  1. Gå till Kontoinställningar> Färdighetsmall.
  2. Klicka på Lägg till:
  3. Ge din färdighetsmall ett namn:
  1. Länka så många färdigheter som gäller för den mallen.
  2. Klicka på Lägg till.

När du nu vill länka färdigheter till en anställd kan du använda mallen istället för att behöva lägga till färdigheter individuellt.

  1. Navigera till Personer > Medarbetaruppgifter > Färdigheter.
  2. Klicka på den färdighetsmall du har ställt in:

När du väljer den mall för kökspersonal som du tidigare har ställt in, så läggs spanska och livsmedelssäkerhet automatiskt till och du behöver inte lägga till dem individuellt.


Fick du hjälp?