Taggar och tagginnehåll

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Lista och lägg till taggar

För att lägga till nya taggar eller lista befintliga, gå till Inställningar> Taggar.

  • Kontoinställningar - du kan definiera till vilken grupp taggen tillhör , eller om den tillhör någon grupp globalt .
  • Gruppinställningar - taggen tillhör denna grupp.

På taggsidan kan du se:

  1. En lista med redan närvarande taggar
  2. Taggkoder
  3. Taggkategori
  4. Gruppera taggen tillhör - Globala taggar anger Global
  5. Möjlighet att kopiera en tagg
  6. Skanna sidor om det är mer än 20 taggar konfigurerade
  7. Sökfält
  8. Möjlighet att lägga till taggar
Så här lägger du till en tagg:

Klicka på Lägg till och fyll i de olika taggegenskaperna. Se Taggöversikt för mer information.

Tag externt ID måste vara unikt inom taggkategorin.
För taggegenskaper som kan innehålla flera värden (koordinater, perioder och anpassade fält), klicka bara på Lägg till för att ange ytterligare värden.
Att kopiera en tagg

Klicka på Kopiera för att kopiera en specifik tagg från tagglistan:

Du kan kopiera taggen till en annan grupp eller inom gruppen. Taggkopian är ogiltig för externt ID och annars identisk. Redigera och skräddarsy taggkopian efter dina behov.


Fick du hjälp?